Rapport från föreläsningar den 25 november 2023

Här är en rapport från föreläsningarna den 25 november på Laxbutiken i Heberg.

Beachflagga Liten

Ett 50-tal personer besökte Laxbutiken i Heberg för att lyssna på överläkare Mikael Olsson och specialistsjuksköterska Viveca Anderssons föreläsningar. Båda har sin dagliga gärning på Hallands Sjukhus i Varberg. Bland åhörarna fanns flera nya medlemmar i Blodcancerföreningen Halland.

Mikael föreläste om ”Myelom- hur behandlar vi det?” 600 personer drabbas årligen av myelom, den näst vanligaste blodcancersjukdomen efter lymfom.

Överläkaren berörde: Vilka symtom kan Myelom ge?

Smärtor i rygg eller bröstkorg, kan också sitta i armar och ben, trötthet, försämrad njurfunktion, rubbningar i kroppens kalkbalans, dåliga blodvärden, infektionskänslighet. Rubbningar i kalkbalansen kan ge förvirring, uttorkning.

Hur ställs diagnosen?

Provtagning från blodet visar då förekomsten av en så kallad M-komponent.
M-komponenten utgörs av den antikropp som de sjuka plasmacellerna producerar.
För diagnosen Myelom finns det en ökning av sjuka plasmaceller och påvisbar M-komponent i blodet.

Metoder och behandlingar:

Underhållsbehandling sker nu under längre tider (kan även skötas i hemmet) kombination av 3-4 läkemedel. Förr gav man enbart kortison och cytostatika men numera även ”iMids”, Antikroppar (modifierade celler) och Proteasomhämmare.

Nya immunterapier ser lovande ut. Även Kliniska läkemedelsprövningar används i Halland.

Det som gladde oss mest var att Mikael ingav oss HOPP, överlevnaden är idag tre gånger så stor som bara för några år sedan.

Specialistsjuksköterska Viveca Andersson (som tidigare arbetat inom Hematologin i 30 år) berättade om smärtbehandling och den nyöppnade Smärtmottagningen på Hallands Sjukhus i Varberg. Smärtmottagningen är en mottagning på specialistnivå. Den vänder sig till dig med olika typer av långvarigt smärttillstånd och berör alla grupper både barn och vuxna.

Viveca berörde vilka olika former av smärta det finns och hur den upplevs.

Viveca tog ett par exempel: Patient med bältros kan pröva ett särskilt ”Plåster” som innehåller stark peppar (capsaicin) som gör att ett särskilt utsug behövs när man hanterar dem.  (Går alltså inte att använda i ett vanligt hem.) Tens (elektrisk vibration)  kan hjälpa vid ryggvärk.

Två intressanta föreläsningar av kunniga och engagerade föreläsare.

 

Inger Persson ordförande Blodcancerföreningen Halland               

Fler nyheter


Alla nyheter