Föreläsningar den 26 november 2022 i Heberg

Lördagen den 26 november hade Blodcancerföreningen Halland möte på Laxbutiken i Heberg med 55 deltagare.

 

Beachflagga Liten

Två gästföreläsare från Hallands sjukhus i Halmstad fanns på plats.
Överläkare Conny Karlsson och forskningssjuksköterska Kajsa Smith.
Ulf Blennerud, vice ordförande i styrelsen för Blodcancerföreningen Halland, hälsade alla välkomna innan föreläsarna sedan tog vid.

Conny Karlsson har arbetat med hematologi i Halmstad under drygt 20 år. Han föreläste om ”Hematologins utveckling”. Han inledde med att berätta att utvecklingen inom hematologi och annan tumörbehandling har utvecklats enormt under den senaste 10-årsperioden. Han fortsatte sedan med en kort historik om behandlingar från förr till nu. Därefter berättade han om nya behandlingsprinciper; CAR-T, bispecifika antikroppar och immunmodulerande behandlingar.
Tillkomst av immunmodulerande, målsökande läkemedel har i vissa fall ersatt cellgiftsbehandling och i andra fall kompletterat behandlingen. Han nämnde att CAR-T är i början på sin utveckling och att kostnaden är väldigt hög än så länge, ca 3-4 miljoner kronor per behandling. Han avslutade sin föreläsning med att berätta kort om olika diagnoser; Myelom, Kronisk lymfatisk leukemi, Lymfom och Akut leukemi.

Kajsa Smith har även hon arbetat i drygt 20 år med hematologi.
Hon föreläste om ”Kliniska läkemedelsstudier”, en forskning inom hematologi i Halland. Hon inledde med vilka olika sorters studietyper som finns, vad en klinisk studie är och varför den utförs. Sedan pratade hon om de fyra olika faserna som kliniska studier indelas i. Hon talade om varför kliniska studier behövs och att det alltid är frivilligt att delta. Hon berättade om Helsingforsdeklarationen som innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning. Omsorgen om individen måste alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen. Hon avslutade sedan sin föreläsning med att prata om vem som kan delta i olika studier och vilka studier som bedrivs inom hematologi i Halland.

Det var två mycket intressanta föreläsningar som sedan avslutades med en gemensam middag och bakelse för att fira Blodcancerförbundets 40-årsjubileum.

Josefine Jönsson, medlem i styrelsen för Blodcancerföreningen Halland


Fler nyheter


Alla nyheter