Föreningens årsmöte den 8 mars på Laxbutiken i Heberg.

Intressant föredrag om "Sjukvård i Afrika" på årsmötet.

Den 8 mars på självaste kvinnodagen samlades Hallandsföreningens medlemmar till årsmöte.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar föreläste överläkare Anders Dybjer (som i vanliga fall arbetar på Hallands Sjukhus i Halmstad) för oss.

”Sjukvård i Afrika” – Läkaruppdrag i Kenya. 

Anders arbetar även för Rotary Doctors Sweden i Kacheliba Nort Pokot i Kenya.

Att leva där är som att komma tillbaka 100 år i tiden. Befolkningen lever av boskapsskötsel.

Anders belyste främst kvinnornas situation – de har det inte lätt. De blir bortgifta i 12-13 årsåldern Mannen är ofta betydligt äldre och har redan flera fruar. Hemgiften för en flicka är 30 kor. Före giftermålet omskärs flickan. Det är visserligen olagligt med man gör det ändå för det är en gammal tradition.

När kvinnan blivit bortgift skall hon bygga tre hus, ett till getterna, ett till matlagning och kök och ett till sig själv och kommande barn.7-8 barn per familj föds och hälften av alla förlossningar sker i hemmet.

Familjebanden är viktiga.

Maten består av ris, bönor och bröd.

Kvinnorna bär allting, mannen bär ingenting. Tillgång till rinnande vatten är mycket ovanligt.

Man vet inte sin exakta ålder (räknar i regnperioder). Fåtal har klocka. Nästan alla har mobiltelefon men bara en enkel som man enbart kan ringa på.

Inga privatbilar finns, en och annan motorcykel. Adresser finns inte bara beskrivande adresser ex. där bortom det stora trädet bor xx.

Vaccinationer är gratis.

De vanligaste sjukdomarna är tuberkulos, lunginflammation, malaria.

HIV( här finns det bromsmedicin)

Undernäring är vanligt.

Anders berättade också att värmen är påfrestande temperaturen håller sig runt 37 grader varmt på dagen och 25 grader på natten.

Ja, det är inte lätt att arbeta som läkare under sådana förhållanden. Anders gör en fantastisk insats här. Jag tycker man skall sätta stort värde på att någon vill engagera sig och hjälpa människor på plats där tror jag säkert att man gör bäst nytta.

Vi som lyssnade fick oss verkligen en tankeställare och känner stor tacksamhet för att vi bor i Sverige.

Inger Persson

Sekreterare

Fler nyheter


Alla nyheter