Välbesökt årsmöte gav kunskap om vaccinationer

Den 9 mars höll Blodcancerföreningen Halland sitt välbesökta årsmöte i Laxbutiken Heberg och mötet gav ett mervärde i vaccinationskunskap.

Beachflagga Liten Framfor Laxbutiken Heberg Halland Vaccination

- Vårt årsmöte 2024 var välbesökt med 45 medlemmar närvarande. Specialistläkare Åsa Lindberg gav oss efter det formella årsmötet, lärorik och intressant information om vaccinationer under temat "Vem ska vaccineras och varför". Årsmötet avslutades med lunch i trevlig samvaro, konstaterar Blodcancerföreningen Hallands ordförande Inger Persson.

Fler nyheter


Alla nyheter