Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myelom

Vill du som lever med en lymfom- eller multipel myelom-diagnos, vara med i en anonym antropologisk forskningsstudie? Få berätta om hur du upplever din livssituation? Då har du chansen nu.

Läs mer genom att klicka på länken.

https://blodcancerforbundet.se/aktuellt/nyheter/bidra-till-kunskapen-om-livet-med-lymfom-eller-multipel-myeolom/

Fler nyheter


Alla nyheter