Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion.

Föreningen bildades på 1980-talet och utgör en regional förening av Blodcancerförbundet. Uppsala sjukvårdsregion består av Uppland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Föreningen är en ideell förening, som är partipolitisk och religiöst obunden. Vid årsskiftet 2021 var vi 340 medlemmar - bestående av patienter, närstående och stödmedlemmar.

Vi arrangerar medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, utflykter, rehabiliteringsstöd och stödgrupper/fikaträffar för våra medlemmar och deras familjer. 

En viktig del av föreningens verksamhet är att påverka och förbättra förutsättningarna för blodcancersjuka. Vi vill främja och ta till vara på de blodcancersjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och psykosocial trygghet. Samt företräda de blodcancersjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Senast uppdaterad 25 mars 2021

Läs mer om vår verksamhet