Uppskattad föreläsning i Falun!

Intressant och givande kväll med representanter från hematologen i Falun.

Image2

På bilden syns patienten i mitten med hematologen tv och kontaktsjuksköterskan th.

På kvällen den 4 december hade Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion bjudit in till ett mycket intressant seminarium i Falun.

Där föreläste hematolog Monique Brands-Nijenhuisi och kontaktsjuksköterska Katarina Persson, båda från Sjukhuset i Falun, om olika behandlingar av blodcancer och dess biverkningar.

Dessa gav också en hel del råd om hur man som patient ska agera när olika besvär uppstår. Som avslutning berättade en patient om en tuff behandling hon genomgått och hur väl omhändertagen hon blivit efter att hon diagnostiserades med AML strax efter midsommar i år. Sammanfattningsvis var det en mycket intressant och givande kväll för de personer som deltog.

Fler nyheter


Alla nyheter