Lär känna vår nya styrelse

Ett nytt år - en ny styrelse! Men vilka filurer är det som sitter i styrelsen? Och varför har de valt att engagera sig? Lär känna oss lite bättre i texten här nedan. 

Fadi Xd I4dr572y7l0 Unsplash 2

Vilka är det egentligen som sitter i styrelsen för vår förening? Sedan årsmötet i Västerås under februari har föreningen fått en ny styrelse. Därför vill vi ta tillfället i akt och berätta om oss själva. Nedanför kan du höra varje styrelsemedlem berätta om vilka de är och varför de valt att engagera sig i styrelsen.

Hanna Fredholm (ordförande)

Jag har varit ordförande i föreningen sedan 2017. Som närstående tycker jag att det är ett viktigt arbete att kunna bidra till gemenskap, kunskap och information för alla som är drabbade av blodcancersjukdom. Ingen ska behöva känna sig ensam. Jag är 36år gammal och arbetar annars som tillgänglighetsexpert - dvs. skapar webbplatser som fungerar för alla människor oavsett funktionsnedsättning.

Mitt ansvar i styrelsen: Ordförande, sammanhållning/sammankallande av styrelsen, social media, digitala/fysiska utskick, tryckt material, ansökan av regionala bidrag och uppdateringar av webbplatsen.

 

Anita Dehlbom (vice ordförande)

Min syster, boende i Dalarna, fick 2018 multipelt myelom. Hon bad mig att engagera mig i blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion som närståenderepresentant.

Mitt ansvar i styrelsen: Föreläsningar och Blodcancerförbundets ordförandemöten.

 

Robert Klinga (kassör)

Jag heter Robert N Klinga och är en 62 årig bemanningsplanerare från Köping. Fick diagnosen essentiell trombocytos (ET) 2004 och gick med i styrelsen för att få engagera mig mer och hjälpa till att sprida mer förståelse för sjukdomen och blodcancer i allmänhet.

Mitt ansvar i styrelsen: Kassör och projektmedel.

 

Viola Andersson (medlemsansvarig)

Pensionär och tidigare kostekonom/hushållslärare. Med min föreningsbakgrund som ordförande i Celiakiföreningen i Uppsala län så blev det självklart att jag ville ställa upp och hjälpa till, när jag fick min KML-diagnos för nio år sedan. Jag valdes in i styrelsen 2017.

Mitt ansvar i styrelsen: Koordinering av medlemsaktiviteter, medlemsaktiviteter i Uppland, medlemsregistret, större projekt och första kontakt med medlemmarna.

 

Sven Bernesson (sekreterare)

Jag heter Sven Bernesson och har varit forskare inom ämnena lantbrukets energiteknik, förnybar energi, bioenergi och livscykelanalys. Drabbades av AML (akut myeloisk leukemi) 2012, mot vilken jag behandlades med cytostatika och syngen benmärgstransplantation, med gott resultat. Mår nu bra. Efter att blivit väl omhändertagen på hematologen ville jag ge något tillbaka och började engagera mig i styrelsen i september 2013. 

Mitt ansvar i styrelsen: Sekreterare.

 

Malin Svensson (webbansvarig)

Jag heter Malin Svensson och är en 47-årig bibliotekarie från Uppsala. Har multipelt myelom sedan 2019. I nuvarande läge när jag själv mår bra vill jag gärna göra något meningsfullt och bidra till att stötta andra, så därför har jag engagerat mig i styrelsen.

Mitt ansvar i styrelsen: Medlemsaktiviteter i Uppland och lägga upp aktiviteter på webbplatsen.

 

Dan Hermansson (ledamot)
-
Nybliven  pensionär, 64 år. Under mitt arbetsliv ägnade jag mig åt mekanisk konstruktion. Jag har en väldigt stor familj där hemma, är gift, har 3 barn, 2 bonusbarn, 2 hundar, 4 katter. Mina intressen är hundar, längdåkning, utförsåkning, husunderhåll på villan. Min diagnos är multipel myelom som upptäcktes mars 2020. Jag gick med i styrelsen för att få kontakt med andra cancerdrabbade med syfte att utbyta erfarenhet och kunskap.
-
Mitt ansvar i styrelsen: Sponsorskap

 

Sirpa Niilivirta (ledamot)

Sirpa Niilivirta heter jag och jag arbetar som flygledare på Arlanda. Mitt stora intresse är hästar, hundar och trädgård 🪴 Anhörig och gift med Dan Hermansson som också sitter i styrelsen. Vi båda ville engagera oss i styrelsen och genom den också få möjlighet att träffa fler med blodcancer. 

Mitt ansvar i styrelsen: Projekt

 

Ove Östberg (ledamot)

-
Jag är 67 år och nybliven pensionär. Jag hörde att styrelsen behövde förstärkning från Gävle och jag visade mitt intresse. Har KLL och lite mer fel.
-
Mitt ansvar i styrelsen: Sponsorskap och medlemsaktiviteter i Gävleborg.
-

Andreas Johansson (ledamot)

Mitt namn är Andreas Johansson, jag är 51 år och jobbar inom lantbruksnäringen. Jag fick min KML-diagnos under sommaren 2021. Med mitt engagemang i styrelsen hoppas jag kunna bidra till att stötta andra som är i liknande situation.

Matsi Galsby (ledamot)

Hej! Matsi Galsby heter jag, med KLL-diagnos sedan drygt 2 år. Som sjuksköterska och friskvårdspecialist i många många år hoppas jag kunna bidra med erfarenhet och kunskap både vad gället 
förebyggande- och rehabiliterings insatser för medlemmarna i Blodcancerföreningen.
-
Mitt ansvar i styrelsen: Fysisk träning
-
Fredrik Malmström (suppleant)
Utbildad violinist och pedagog. Arbetar just nu som matematik och No-lärare i Västerås. 
Fick min diagnos PolyCetemi Vera 2018. Gick med i styrelsen för att ha en möjlighet att påverka och stötta i vardagen för drabbade och anhöriga. Tillsammans blir vi starkare och då kan vi göra skillnad.
-
Mitt ansvar i styrelsen: Medlemsaktiviteter i Västmanland
-
Krister Medin (suppleant)
Jag jobbar som målare sedan 1980 och har haft företag i 30 år inom Måleri branschen. Jag fick min diagnos essentiell trombocytemi bekräftad 2021 men troligtvis har jag haft det i ca 17 år om man går efter symtomerna! Att jag sökte att få vara med i styrelsen var en nyfikenhet och se om jag kan göra något för andra som drabbats av blodcancer eller någon annan form av cancer.
-
Mitt ansvar i styrelsen: PNR Västmanland och Blodomloppet.
-

Fler nyheter


Alla nyheter