Världscancerdagen 2020

På Världscancerdagen den 4 februari höll "Nätverket mot cancer" en intressant konferens i Stockholm.

Unknown
Där talade bl a socialminister Lena Hallengren och f d socialminister Göran Hägglund. Göran Hägglund tog initiativ till den nu 10-åriga nationella cancerstrategin och fick därför mottaga en Hedersutmärkelse.
 
Nätverket mot cancer framförde kritik till cancervården för att de slutar ta hand om patienten när den är färdigbehandlad. Här framfördes ”egenvård” och ”goda levnadsvanor” som viktiga punkter, men för att förbättra rehabiliteringen av cancerpatienter finns också idéer om att vårdcentralerna bör få bättre kunskaper om cancer. I Stockholm är detta redan på gång genom CaPrim - ett kunskapsteam inom cancer i primärvården. Detta kommer också att möjliggöra tidigare upptäckt av cancer när patienter kommer till vårdcentralen med ospecifika symtom. Tidigare upptäckt förbättrar möjligheten att behandla cancern framgångsrikt och sänker också vårdkostnaderna. En intressant idé framfördes av professor William Hamilton från Storbritannien. Där används digitala verktyg inom primärvården för att diagnostisera cancer.
 
Den 10-åriga cancerstrategin hade som mål en vård på lika villkor. Detta mål har ännu inte nåtts, särskilt vad gäller lika vård i hela landet. Patientmedverkan i vården har dock förbättrats, likaså antalet kontaktsjuksköterskor och att flera har fått ”Min vårdplan”. Med den svenska RCC-organisationen finns goda förutsättningar för fortsatta förbättringar i framtiden. I framtiden tror man också på utrotning av vissa cancrar, som exempel nämndes livmoderhalscancer som ska kunna utrotas inom 6 år om politikerna fattar ”rätt” beslut. 
 
Avslutningsvis höll en cancerpatient ett humoristiskt kåseri, som lockade fram många skratt, under rubriken ”Skillnaden i att vara patient och konsument”.
 
Utmärkelsen ”Årets cancernätverkare 2019” delades ut till Arja Leppänen. Hon var bl a med och bildade Nätverket mot cancer.
 
Hela programmet, drygt 5 tim, kan du se på nätverkets Facebook sida: 

Fler nyheter


Alla nyheter