Om oss

Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Vi är en ideell patientorganisation som är medlemmar i Handikappförbunden (HSO) och därutöver aktiva inom den intressepolitiska organisationen Nätverket Mot Cancer. 

                          

 Våra övergripande mål:

 • Att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god & likvärdig vård och rehabilitering.
 • En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning. 
 • Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer. 

För att uppnå dessa mål bedriver vi:

 • Intressepolitiskt arbete för en god, likvärdig vård och rehabilitering.
 • Informationspridning om blod- och blodcancersjukas erfarenheter och livsvillkor.
 • Skapande av samhörighet med andra cancersjuka i samma situation.
 • Ett aktivt arbete som remissinstans, där vi tillvaratar blod- och blodcancersjukas intresse genom att ställa krav på myndigheter och politiker.
 • Stödjande av forskning och utveckling inom hematologi.
 • Kunskapsspridning om blod- och blodcancersjukdomar 

Och det utmynnar i att vi bland annat erbjuder:

 • Kontinuerliga temadagar under året (som kompletterar lokala medlemsaktiviteter)
 • Tillgång till utbildade stödpersoner via vår stödpersonsverksamhet 
 • Fyra utgåvor av medlemstidningen Haema per år  
 • Diagnosspecifika broschyrer om de sjukdomar vi representerar 
 • Informationsfilmer på youtube om olika blod- och blodcancerdiagnoser 

 

INFORMATIONSBROSCHYR BLODCANCERFÖRBUNDET