Om oss

Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Vi är en ideell patientorganisation som är medlemmar i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden (HSO)) och är dessutom aktiva medlemmar i den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket Mot Cancer. Vi ser oss själva som de blodcancerberördas röst utåt och arbetar aktivt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. 

 Våra övergripande mål:

 • Att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och likvärdig vård (inkl. rehabilitering) 
 • Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer 
 • En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning  

Vad vi gör för våra medlemmar:

 • Vi erbjuder stöd till dig som patient och dina närstående 
 • Vi förmedlar kunskap om blodcancer och livet som blodcancerberörd 
 • Vi påverkar beslutsfattare och tillvaratar blod- och blodcancersjukas intressen genom att ställa krav på myndigheter och politiker 
 • Vi stöttar forskning, omvårdnadsprojekt och utbildning av vårdpersonal inom blodcancerområdet 
 • Vi skapar samhörighet med andra blodcancerberörda 

Vilket rent konkret bland annat utmynnar i:

 • Tillgång till utbildade stödpersoner via vår stödpersonsverksamhet 
 • Kontinuerliga temadagar under året (som kompletterar lokala medlemsaktiviteter)
 • Medlemstidningen Haema som utkommer med fyra utgåvor per år  
 • Diagnosspecifika informationsbroschyrer om de sjukdomar vi representerar 
 • Eget påverkansarbete genom att arrangera intressepolitiska seminarier, ha enskilda möten med politiker/myndigheter/vården samt via Regionala Cancercentrum (RCC) 
 • Påverkansarbete via den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer 
 • Projekt som Patientrelaterade Mått vars syfte är att göra vården mer patientcentrerad genom att utgå från vårdtagarens (snarare än vårdgivarens) perspektiv 
 • Den ideella stiftelsen med 90-konto Blodcancerfonden 
 • Gratisappen Blodcancerstödet framtagen särskilt för dig som blodcancerberörd
 • Informationsfilmer på youtube om olika blod- och blodcancerdiagnoser