Om oss

Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Vi är en ideell patientorganisation som är medlemmar i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden (HSO)) och är dessutom aktiva medlemmar i den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket Mot Cancer. Vi ser oss själva som de blodcancerberördas röst utåt och arbetar aktivt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. 

 Våra övergripande mål:

  • Att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och likvärdig vård (inkl. rehabilitering) 
  • Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer 
  • En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning  

Vad vi gör för våra medlemmar:

  • Vi erbjuder stöd till dig som patient och dina närstående 
  • Vi förmedlar kunskap om blodcancer och livet som blodcancerberörd 
  • Vi påverkar beslutsfattare och tillvaratar blod- och blodcancersjukas intressen genom att ställa krav på myndigheter och politiker 
  • Vi stöttar forskning, omvårdnadsprojekt och utbildning av vårdpersonal inom blodcancerområdet 
  • Vi skapar samhörighet med andra blodcancerberörda 

Vilket rent konkret bland annat utmynnar i: