Stöd oss

Blodcancerförbundet erbjuder stöd till våra medlemmar, förmedlar kunskap om blodcancer och livet som blodcancerberörd, skapar samhörighet med andra i samma situation och stöttar blod- och blodcancerforskning. Dessutom för vi våra medlemmars talan gentemot politiker, myndigheter och beslutsfattare inom vården. Detta både i egen regi samt via vårt aktiva engagemang i den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer. 

Med just din hjälp kan vi på Blodcancerförbundet bidra till att underlätta vardagen för blod- och blodcancerdrabbade runtom i Sverige. Detta genom att bli medlem i någon av Blodcancerförbundets lokalföreningar, som företagsvän till Blodcancerförbundet eller genom en donation till Blodcancerfonden. Allt stöd vi kan få uppskattas hjärtligt, särskilt fler medlemmar, för att därigenom enklare kunna bedriva påverkansarbete till förmån för landets blod- och blodcancerberörda. 

 

STÖD OSS GENOM ATT BLI EN DEL AV VÅR GEMENSKAP GENOM ATT KLICKA PÅ "BLI MEDLEM" I MENYN TILL VÄNSTER! 

VILL DU ISTÄLLET SKÄNKA EN GÅVA TILL BLODCANCERFONDEN, VÄLJ DÅ DET ALTERNATIV SOM DU KÄNNER PASSAR DIG BÄST I DEN VÄNSTRA SPALTEN.