Blodcancersjukdomar

Blodcancerförbundet representerar en mängd olika diagnoser som var och en kan skilja sig åt relativt mycket vad gäller till exempel symtom, prognos och behandling. Samtliga sjukdomar vi företräder har dock gemensamt att det rör sig om blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Läs gärna mer om de enskilda diagnoserna som Blodcancerförbundet representerar i menyn till vänster. 

 

"Blodcancer" är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar inom cancerområdet