C2C4C


Till Blodcancerfondens stora lycka har ett antal anställda på bolaget Bristol-Myers Squibb lovat att skänka pengarna från 2019 års Country-2-Country-4-Cancer (C2C4C) till Blodcancerfonden. Likt 2018 kommer alltså pengarna som samlas in via BMS att gå till förmån för landets enda ideella stiftelse med 90-konto särskilt riktad mot blodcancerområdet. Aktiviteten är ett initiativ av organisationen The Union for International Cancer Control (UICC) vars huvudsakliga mål är att på en global nivå minska cancerbördan, främja större jämlikhet, integrera kontroll av cancer och uppmuntra till en aktivare vardag bland cancerdrabbade. 

Därtill är UICC måna om att vara ledande i att stödja initiativ som främjar cancerområdet. Något som satsningen Country-2-Country-4-Cancer (C2C4C) är ett utmärkt exempel på. I samband med projektet kommer anställda från BMS att cykla från Nice i södra Frankrike till Girona som ligger i nordvästra Spanien. Detta med målet att samla in så mycket pengar det bara går till Blodcancerfonden för att därigenom uppfylla syftet om att ta kampen mot blodcancer, samtidigt som man främjar och uppmuntrar till en aktiv livsstil.

STÖD TEAM NORDICS OCH BLODCANCERFONDEN HÄR!