Livrädd men (alltjämt) levande

Skärmavbild 2019 05 29 Kl. 08.28.23

Pressbild på Matti Ason Band med Matti brett leendes i en stilig ljusbrun kavaj (2a från höger i bild)

Matti fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender

2016 fick Matti Andersson svar på de symtom han sökte vård för. Diagnosen myelom hade drabbat honom. Då vettskrämd startade han en insamling till blodcancerforskningen via Blodcancerfonden. Hela 321 350 kronor har den 2023 totalt gett sedan 2016, när han summerar 2023 års insamling.

Läs mer>

Livrädd men levande

Matti Andersson heter initiativtagaren till Livrädd men levande, den stödkonsert till förmån för Blodcancerfonden som inbringade drygt 30 000 kr till fonden i överskott år 2016. En del av dessa medel återinvesterades som delfinansiering till en Stöd-CD, där drygt hälften av intäkterna gick till Blodcancerfonden. Ett uppskattat initiativ av denna vänlige herre som diagnostiserades med blodcancerdiagnosen myelom i januari 2016. Det som motiverade Matti att fullfölja alla dessa projekt var kort och gott tanken på ny musik och nya musikkonserter. 

Livrädd men alltjämt levande

Inom musiken finns det nämligen mycket att motiveras av vilket Matti är noga med att poängtera. ”Jag drivs av att arbeta fram en ny repertoar. Hitta musik genom att leta, lyssna och ta ställning till vad som ska passa i en turné” påpekar han när vi hörs av för att tala om efterdyningarna av 2019 års uppföljning till ovan nämnda konsert, döpt till Livrädd men alltjämt levande

En konsert som arrangerades i Missionskyrkan i Uppsala söndagen den 29 september med drygt 300 deltagare i publiken. Med andra ord en passande avslutning på den officiella "blodcancermånaden" september 2019 som bringade in hela 70 000 (!) kronor till förmån för landets blod- och blodcancerforskning. Hatten av till Matti för detta, vi är Dig evigt tacksam!