Vi är medlemmar i Giva Sverige

Den 26 april 2023 blev Blodcancerförbundet officiellt medlemsorganisation i Giva Sverige. Giva Sverige säkrar etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationers verksamhetsfinansiering från gåvor, donationer och bidrag.

Tryggtgivande

Organisationen Giva Sverige arbetar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer genom att hjälpa medlemsorganisationerna med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Giva Sverige har utvecklat en Kvalitetskod, som medlemmar i Giva Sverige ska följa. Vi arbetar också med relaterad utbildning och opinionsbildning. Allt för att man som givare till Blodcancerförbundets och Blodcancerfondens insamlingar ska känna sig trygg.

 

Effektrapporter:

Blodcancerförbundets effektrapport för verksamhetsåret 2022

 

 

Läs mer: