Om du bara visste...

Sunnana Harbour 2914368 960 720

Den 2 februari 2018 arrangerades insamlingsgalan Om du bara visste vars intäkter till hälften tillföll Blodcancerfonden. Det var Jessica Porath, medlem i Blodcancerförbundet och själv berörd av blodcancer, som tog initiativet till galan ifråga. Intäkterna från arrangemanget, totalt 103 200 kronor, delades broderligt med Cancerfonden. Detta för att även bidra till forskning om hjärntumörer. Ett naturligt val enligt Jessica: 

Det var efter en cancergala på TV under våren som idén föddes. När min äldsta sons pappa fick beskedet om att vården inte kunde hjälpa honom mer med sin hjärntumör, tog det fart i planeringen av galan...leukemi var ju förr i tiden lika med döden, och det är ju tack vare forskningen som jag lever idag” förklarade Jessica sitt engagemang i samband med galan. En eldsjäl som själv drabbades av akut myeloisk leukemi (AML) år 2012. 

Vi tackar Jessica och alla deltagare som dök upp till denna kväll fylld av patientberättelser, informationsspridning och underhållning. Förutom att generera mer välbehövliga pengar till blod- och blodcancerforskningen i Sverige, hoppas vi att kvällen ökade på kunskapsnivån om blodcancer i allmänhet och livet som blodcancerberörd i synnerhet. Hur som haver upplevde vi som företräder landets blodcancerberörda en mycket trevlig kväll i Mellerud!