Understödjande behandling

Understödjande behandling går ut på att minska sjukdomssymtom och lindra biverkningar man kan få av sin behandling. Olika läkemedel som förebygger illamående, blodtransfusioner vid låga blodvärden, antibiotika för att motverka infektioner, smärtstillande preparat och kortison är alla exempel på olika former av understödjande behandling inom blodcancerområdet. 

Immunglobulinbehandling är en annan form av understödjande behandling som är vanligast förekommande för blodcancerpatienter med Lymfom, Myelom och Kronisk Lymfatisk Leukemi.
Dessa behandlingar har som syfte att återställa antikropparnas nivåer i blodet så att kroppen genom detta kan bekämpa infektioner bättre. Målet är alltså att motverka utdragna och återkommande infektioner på grund av sekundär immunbrist. Behandlingen ges antingen intravenöst (i ett blodkärl), subkutant (i underhudsfettet) eller intramuskulärt (i en muskel). 

Vidare kan strålbehandling ingå som understödjande behandling vid vissa blodcancerformer som exempelvis Lymfom och olika leukemier. Strålbehandling används i första hand för patienter med begränsad sjukdomsutbredning och föregås ofta av en kort behandlingsperiod med cytostatika. Ibland änvänds denna behandlingsform som tillägg till en fullständig cytostatikabehandling till patienter med väldigt stora tumörer eller skelettengagemang. Lokal strålbehandling kan även användas i palliativt syfte samt mot smärta.