Almedalsveckan

Blodcancerförbundet har som mål att varje år vara representerade under Almedalsveckan på Gotland. Detta i första hand genom Nätverket Mot Cancer, som är en viktig intressepolitisk kanal för oss på förbundet, men även i egen regi om möjligheten erbjuds. Vi är emellertid måna om att enbart vara aktiva på Almedalen om det finns ett tydligt syfte med att vi deltar, då just "tid" är förbundets främsta resurs som vi hushåller med mycket noggrant.

Dock är Almedalsveckan ett utmärkt tillfälle att knyta starkare band med våra samarbetspartners, utbyta erfarenheter med andra patientorganisationer, ta del av de senaste trenderna/utvecklingarna inom cancerområdet samt få en unik möjlighet att träffa viktiga beslutsfattare inom cancervården i Sverige. Just därför är Blodcancerförbundet alltid öppet för att delta i diverse paneldiskussioner eller debatter för att på så vis vara "patientens röst" vad gäller de frågor vi för närvarande driver.

2019

Under 2019 intensifierade Blodcancerförbundet sitt intressepolitiska arbete, bland annat genom anställningen av en intressepolitisk talesperson. Vårt utökade engagemang inom området visade sig även under politikerveckan i Almedalen, där vi på förbundet arrangerade två separata aktiviteter. Dessa skedde i form av VTEDB Almedalen samt Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer? som gick av stapeln eftermiddagen den 2 juli respektive förmiddagen den 4 juli.

Mest krut lades på VTEDB Almedalen, som avslutade det landsomfattande intressepolitiska projektet Vägen till ett djupt behandlingssvar. Det var i sin tur en fortsättning på 2018 års Inga Fler Utredningar!, som till skillnad från föregående års satsning bestod av tre stycken slutna rundabordssamtal i Lund, Umeå och Stockholm. VTEDB Almedalen omfattade två rundabordssamtal, även dem slutna, med riksdagspolitiker från Socialutskottet som var den huvudsakliga målgruppen för diskussionerna kring hur man kan säkerställa snabbare tillgång till nya livshöjande och/eller livshöjande behandlingar.

Almedalsveckan 2019 avslutades, för Blodcancerförbundets del, med seminariet Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer? som tog fasta på de huvudsakliga insikterna från upplysningskampanjen blodcancer-koll.se. Kampanjen genomfördes, tillsammans med hälsoportalen Netdoktor under flera år, med den enskilt vanligaste blodcancerdiagnosen myelom som utgångspunkt. I fokus för samtalen stod frågor som kontinuerlig tillgång till kontaktsjuksköterska och kontinuitet i kontakten med blodcancervården i Sverige idag.

2018

I samband med att politikerveckan i Almedalen firade 50 år arrangerade Blodcancerförbundet seminariet Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? måndagen den 2 juli på hotell Best Western Strand i hjärtat av Visby. Seminariet bestod av två stycken öppna paneldebatter och fungerade som en avslutande uppsummering av den intressepolitiska satsningen Inga Fler Utredningar! Ett projekt som i sin tur bestod av sex stycken regionala rundabordssamtal på vart och ett av landets sex Regionala CancerCentrum (RCC).

De två frågor som diskuterades i samband med seminariet i Almedalen var (1) Snabbare tillgång till nya och livshöjande/livsförlängande blodcancerbehandlingar samt (2) Bättre incitament att bedriva kliniska studier/blodcancerforskning. Representanter från bland annat politiken, forskningsvärlden, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Svensk Förening för Hematologi (SFH) och Rådet för nya terapier (NT-rådet) medverkade mellan 12.30-14.00 för att tillsammans med Blodcancerförbundet diskutera fram eventuella lösningar på de komplexa frågorna ovan.

Du som är intresserad av att läsa referatet från Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? får gärna följa denna länk. Vill du å andra sidan ta del av den presentation som visades före den första av de två paneldebatterna i samband med seminariet ifråga, är du varmt välkommen att klicka här.

Även Nätverket mot cancer var aktiva i samband med Almedalsveckan 2018. Detta i och med seminariet Patienternas krav som kan förbättra cancervården - är politiken redo att agera?. Klicka här för att ta del av det timslånga seminariet i sin helhet.

2017

Fastän Blodcancerförbundet inte arrangerade ett eget seminarium i samband med politikerveckan på Gotland 2017, var vi i allra högsta grad aktiva genom vårt engagemang i Nätverket mot cancer (NMC). Förutom aktiviteten "Solskolan", vars syfte var att upplysa allmänheten om farorna med överdrivet solande, upprepade NMC förra årets lyckade seminarium "Allians mot cancer". Denna gång den 3 juli med temat "En hållbar utveckling av cancervården med fokus på närtid 2018".

För att se filmer från seminariet, vänligen följ denna länk. Det rör sig om totalt fem filmer som tar upp samtliga programpunkter från det drygt två och en halv timmar långa arrangemanget. En i efterhand lyckad aktivitet som bland annat lockade Agneta Karlsson (statssekreterare hos tidigare sjukvårdsminister Gabriel Wikström), Anders Lönnberg (regeringens samordnare för LifeScience), Cecilia Widegren (ledamot i Riksdagens Socialutskott) samt Hans Hägglund (verksamhetschef blod-och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset).

2016

Under Almedalsveckan 2016 anordnade Blodcancerförbundet ett eget seminarium den 4 juni med namnet "Blodcancer - ett fönster till framtidens cancervård". Arrangemanget ifråga var mycket lyckat och bidrog till att äntligen förankra begreppet "kronisk cancer" bland landets beslutsfattare. En kortare summering från den 4/7 går att ta del utav här, och för er som är nyfikna på själva seminariet finns en kortare film att tillgå nedan.


Blodcancerförbundet engagerade sig även den 5 juni i och med att Nätverket Mot Cancer (NMC) arrangerade två seminarier under dagen. Den första av dessa belyste även denna begreppet kronisk cancer ("Kronisk cancer - vem tar ansvar för patienten"), medan NMC:s andra tillställning för dagen, "Allians mot cancer - vem tar ansvar för patienten" tog ett helhetsgrepp om de framtida utmaningar som väntar cancervården.

Läs mer om dessa två lyckade arrangemang via denna länk, som även sammanfattar den 5/7 på ett kort och koncist sätt.