Föreläsning: Det digitala utanförskapet

Hanna Fredholm bjuder på en högintressant föreläsning om det aktuella ämnet digitalt utanförskap. Vi får lära oss om hur läget ser ut idag och om vilket stöd det finns att få för den som halkar efter när allt fler samhällstjänster blir digitala. 

Starttid: onsdag 7 feb., kl 18:00
Sluttid: onsdag 7 feb., kl 19:15
Plats:

På Zoom

Thumbnail Skärmavbild 2023 09 08 Kl. 09.11.04

Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad personer hinner anpassa sig och det gör att många personer känner sig utanför.

D51caa7f F802 4Fb0 A593 58E0e7bd7d42

Det är framförallt äldre, funktionsnedsatta och utrikesfödda som kan ha det svårare med denna förändring.

Enligt Internetstiftelsens rapport (2021) är det så många som var tredje person som är 76 år eller äldre som inte använder internet alls. Bland grundskoleutbildade och funktionsnedsatta använder var femte person inte internet alls.

Att kunna ta till sig av samhällsinformation och förstå vad som händer i omvärlden är en förutsättning för delaktighet. Men också för att självständigt kunna ta ställning till och hantera vårdärenden, medicinförnyelser och samhällsinformation.

Hanna Fredholm arbetar som expert inom digital inkludering. I denna föreläsning kommer hon prata om det digitala utanförskapet, vilket stöd som finns att få och vilka rättigheter du har som medborgare i Sverige.

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter