Föreläsning: Vad är nytt inom KML?

Vad har hänt inom cancerforskningen för leukemin KML? Specialistläkaren Stina Söderlund berättar om de senaste kliniska studierna, nya läkemedel och andra nyheter som skett gällande blodcancerdiagnosen.

Starttid: onsdag 17 apr., kl 17:00
Sluttid: onsdag 17 apr., kl 18:15
Plats:

Zoom

National Cancer Institute Cq8ffvnvbew Unsplash

Den 17 april bjuder Blodcancerföreningen in till en digital föreläsning under temat: ”Vad är nytt inom KML?”. Där vi får besök av specialistläkaren Stina Söderlund som kommer berätta om det senaste inom forskningen av sjukdomen. 

Under föreläsningen kommer du ha möjlighet att ställa frågor direkt till Stina.

Vad är kronisk myeloisk leukemi (KML)?

KML är en blodcancersjukdom som uppstår på grund av en genetisk förändring i de stamceller i benmärgen som bildar våra blodkroppar. Förändringen är inte medfödd utan kan uppstå under livets gång.

Den genetiska förändringen kallas Philadelphiakromosom. Kromosomen leder i sin tur till att ett speciellt protein, BCR::ABL1, bildas. Proteinet gör att sjukdomen fortsätter att utvecklas.

Hur vanligt är KML?

I Sverige insjuknar omkring 100 personer per år i KML. Sjukdomen är lite vanligare hos män än hos kvinnor. Risken för att insjukna i KML ökar ju äldre man blir. I Sverige ligger medianåldern för de som får sjukdomen på 59 år.

Föredragshållare

Stina Söderlund, specialistläkare, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset. Stina sitter även som ledamot i den nationella vårdprogramgruppen för KML.

 

Praktisk information

  • Datum: 17 april, 2024
  • Klockan: 17:00-18:15
  • Plats: Zoom
  • Anmälan senast den 15 april

 

Anmälan sker via formuläret nedan. Mer information om hur du ansluter dig till den digitala föreläsningen kommer via mejl den 16 april.

----

Våra digitala föreläsningar är öppna även för dig som inte är medlem i vår förening och/eller för dig som är medlem i en annan blodcancerförening.

Välkommen med din anmälan!


Fler aktiviteter

Alla aktiviteter