Föreläsning: Vad är nytt inom AML?

Vad har hänt inom cancerforskningen för leukemin AML? Överläkaren Martin Höglund berättar om de senaste kliniska studierna, nya läkemedel och andra nyheter som skett gällande blodcancerdiagnosen.

Starttid: onsdag 29 maj, kl 17:00
Sluttid: onsdag 29 maj, kl 18:15
Plats:

Zoom

Online Marketing Higeoqjs Ie Unsplash

Den 29 maj bjuder Blodcancerföreningen in till en digital föreläsning under temat: ”Vad är nytt inom AML?”. Där vi får återbesök av överläkaren Martin Höglund som kommer berätta om det senaste inom forskningen av sjukdomen. 

Under föreläsningen kommer du ha möjlighet att ställa frågor direkt till Martin.

 

Vad är AML?

Akut myeloisk leukemi (AML) är en blodcancer som uppstår i benmärgen och som ofta har ett mycket akut och snabbt förlopp om den inte behandlas. AML uppstår på grund av genetiska förändringar i de blodbildande stamcellerna eller i celler som är tidiga förstadier till blodkroppar. De här omogna cellerna är förstadier till våra så kallade myeloiska celler som finns i blodet.

Hur vanligt är AML?

I Sverige får 350 vuxna diagnosen AML varje år. Medianåldern vid diagnos är 71 år.  Antalet som insjuknar ökar med åldern. Bland äldre är det vanligare att drabbas av AML som man än som kvinna.

 

Föredragshållare

Föreläsare är Martin Höglund som jobbar som överläkare på Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet i Uppsala. Han är också ledamot i Nationell vårdprogramgrupp för akut myeloisk leukemi (AML) på RCC.

År 1996 disputerade Martin i Uppsala på en avhandling om kliniska effekter på benmärgen och vita blodkroppar av tillväxtfaktorer. Martins forskningsintresse är sedan länge kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut myeloisk leukemi (AML).

 

Praktisk information

  • Datum: 29 maj, 2024
  • Klockan: 17:00-18:15
  • Plats: Zoom
  • Anmälan senast den 27 maj

 

Anmälan är nu stängd. Har du mot förmodan inte fått en länk till mötet, så mejla hanna@blodcancerforbundet.se 

----

Våra digitala föreläsningar är öppna även för dig som inte är medlem i vår förening och/eller för dig som är medlem i en annan blodcancerförening.

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter