Föreläsning: Vad är nytt inom Lymfom?

Vad har hänt inom cancerforskningen för diagnosen Lymfom? Överläkare, i onkologi, Daniel Molin berättar om de senaste kliniska studierna, nya läkemedel och andra nyheter som skett gällande cancerdiagnosen.

Starttid: tisdag 4 juni, kl 17:00
Sluttid: tisdag 4 juni, kl 18:15
Plats:

Zoom

National Cancer Institute L8twzt4ccvq Unsplash

Den 4 juni bjuder Blodcancerföreningen in till en digital föreläsning under temat: ”Vad är nytt inom Lymfom”. Där vi får besök av överläkare Daniel Molin som kommer berätta om det senaste inom forskningen av sjukdomen. 

Under föreläsningen kommer du ha möjlighet att ställa frågor direkt till Daniel.

Vad är Lymfom?

Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika former av tumörsjukdomar som utgår från lymfsystemet. I lymfsystemet finns en sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter. Det är de som har blivit cancerceller vid lymfom.

Prognosen och behandlingen ser helt olika ut beroende på lymfomtyp och andra egenskaper.

Olika former av Lymfom

Alla lymfom utgår från celler i lymfsystemet och kan grovt indelas i

  • Hodgkins lymfom
  • Non-Hodgkins lymfom, aggressiva och indolenta B-cellslymfom
  • T-cellslymfom.

De olika typerna av lymfom skiljer sig åt. Vissa lymfom, de aggressiva, är ofta snabbväxande och kräver snabbt insatt behandling.

Hur vanligt är Lymfom?

I Sverige insjuknar omkring 2 500 personer årligen i lymfom, sjukdomen med många ansikten. De flesta lymfomtyper drabbar huvudsakligen äldre.

Åldersfördelningen liknar den vid många andra cancerformer där två tredjedelar av patienterna är 65 år eller äldre. Hodgkin lymfom kan drabba även unga personer, ofta yngre än 30 år.

Föredragshållare

Daniel Molin är en omtyckt och populär föredragshållare inom cancerformen Lymfom. Han arbetar som överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har många års erfarenhet av lymfomsjukdomar.

Han sitter bland annat som ordförande i Nationellt kvalitetsregistergrupp för Lymfom, ledamot i Vårdprocessgruppen för Lymfom och ordförande i Nationell vårdprogramgrupp för Hodgkins lymfom på RCC.

Praktisk information

  • Datum: 4 juni, 2024
  • Klockan: 17:00-18:15
  • Plats: Zoom
  • Anmälan senast den 3 juni

Anmälan är nu stängd. Har du mot förmodan inte fått en länk till mötet, så mejla hanna@blodcancerforbundet.se 

----

Våra digitala föreläsningar är öppna även för dig som inte är medlem i vår förening och/eller för dig som är medlem i en annan blodcancerförening.

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter