Fatigue

"Fatigue" är vanligt förekommande bland blodcancerpatienter och kännetecknas av överväldigande trötthet (som inte minskar med sömn), apati, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, försämrad kondition och orkeslöshet. Det är ett resultat av flera faktorer som samverkar såsom blodbrist (anemi), viktnedgång, illamående, smärta, biverkningar av läkemedel och minskad aktivitet. Fatigue uppstår vanligtvis i samband med behandling och kan kvarstå i flera år efter att denna avslutats. 

ANEMI

Den kanske vanligaste orsaken till fatigue är anemi, även kallad blodbrist, som kan bero på både sjukdomen i sig och behandlingen av denna. Anemi beror på att det finns för få röda blodkroppar i blodet, vars uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens organ och vävnader. Vid anemi får inte kroppen tillräckligt med syre vilket leder till känslor av trötthet och orkeslöshet. Andra symtom kan vara att man känner sig svag, yr, frusen och andfådd. 

ATT RÖRA PÅ SIG

Lätt motion har visat sig ha god effekt mot fatigue. Regelbunden träning rekommenderas även om man ska anpassa den fysiska aktiviteten efter sin unika situation. En promenad räcker gott och väl för många, men det viktiga är att man känner av dagsformen innan valet att träna. Dessutom är det bra att hitta en nivå (frekvens och intensitet) som passar just dig på både kort och lång sikt. 

ATT SOVA OCH VILA

Fatigue går inte att bota med sömn, och man blir inte piggare av att sova dagtid trots extrem trötthet. Det kan emellertid vara uppiggande med några korta vilostunder under dagen vilket är att föredra framför att lägga sig och sova i flera timmar. Det är nämligen viktigt att upprätthålla en normal dygnsrytm, och att gå till sängs samt stiga upp ungefär samma tid varje dag hjälper kroppen att komma i en hälsosam rutin. 

ATT ÄTA OCH MÅ BRA

Nedsatt aptit kan leda till att man inte får i sig tillräckligt med energi. För att motverka orkeslöshet är det viktigt att äta en balanserad kost regelbundet. Frukost, lunch, middag och gärna ett mellanmål bör intas under dagen. Det är bättre att äta en liten portion än ingen alls, och för att få i sig den näring som krävs ska man äta sånt som man själv tycker är gott. 

 

 

ATT HANDSKAS MED OMGIVNINGEN

Närstående, arbetskollegor och bekanta kan ha svårt att förstå vad det innebär att leva med fatigue, och inser ofta inte hur mycket det kan påverka ens personlighet och vardag. Ofta feltolkas fatigue för depression medan den genomsyrande tröttheten uppfattas som ett tecken på ointresse. Om du är arbetsför kan din arbetsinsats komma att påverkas av fatigue, vilket kan vara bra att ha i åtanke. En upplyst omgivning underlättar för den som drabbats av fatigue, varpå det är viktigt att arbetsgivaren och närstående är pålästa och respekterar den uppkomna situationen. 

Om du känner dig trött är det viktigt att du också berättar detta för din läkare eller sköterska. Problem med fatigue underskattas ofta, och många blodcancerberörda tror att tröttheten hör till sjukdomen. Att ta upp detta med vårdpersonal är dock bara av godo, så att man sedan kan hitta en lösning tillsammans med lämplig vårdrepresentant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation om fatigue från den 23e september 2017