Cytostatika

Cytostatika (cellgift) är läkemedel som dödar celler genom att hindra deras celldelning. Men även friska celler påverkas av cytostatikabehandling med antalet biverkningar som följd. Cytostatika kan ges i samband med transplantation, operation alternativt vid strålbehandling. Till skillnad från just operation och strålbehandling så når behandling med cytostatika även cancerceller som har lossnat från modertumören. 

Man kan få cytostatika antingen direkt i blodet (genom injektion eller dropp) alternativt som tabletter. Ofta får man behandlingen i kurer vilket innebär att man först får en eller flera olika sorters cytostatika under max några dagar, tar ett kortare uppehåll (i ca 2-4 veckor) och sedan upprepas behandlingen på samma sätt i omgångar. För det mesta får man sådan behandling på sjukhus och får i många fall även understödjande behandling för att minska sjukdomssymtom och biverkningar. 

Trötthet, håravfall, illamående, försämrad aptit och sköra slemhinnor är vanliga biverkningar av cytostatikakurer. Detsamma gäller blodbrist (anemi), infektionskänslighet och blödning. Dessutom försämras både mäns och kvinnors fruktsamhet av cytostatikabehandling. I många fall kommer dock fruktsamheten tillbaka även om vissa personer tyvärr blir sterila. Det är emellertid viktigt att poängtera att blodcancer varken smittar vid samlag eller genom öppna sår, vilket fortfarande är två vanliga missuppfattningar bland gemeneman i Sverige idag.