Alla känslor är tillåtna...

Att ta sig igenom en cancerbehandling kan vara väldigt krävande. Många drabbade är därför oerhört fokuserade under själva behandlingen och inser först efteråt hur trött man är, både fysiskt och psykiskt. Helena Torsler Andersson, medlem i Blodcancerföreningen i Stockholm och legitimerad sjuksköterska, beskriver detta i tidningen Rädda Livet som "ett marathonlopp". Ett lopp som man enligt Helena inte alltid är odelat positiv till att ha klarat av, åtminstone inte till en början. 

"Det är viktigt att komma ihåg att alla känslor är tillåtna...att tiden läker alla sår kanske känns som en klyscha, men det är faktiskt ofta sant" förklarar hon. Dessutom är många rädda för att cancern ska komma tillbaka och tolkar minsta signal som ett sjukdomstecken. En oro som kanske aldrig försvinner helt, men som går att stävja. "Man kan bära med sig den som i en liten ask och bara då och då öppna locket" tipsar Helena om som dessutom är tydlig med att man bör söka professionell hjälp om oron och ångesten blir för stor. 

 

"Låt det färdigbehandlade veta att du finns där" klargör Helena som avslutar med att ge följande råd vad gäller att hitta tillbaka till glädjen efter avslutad behandling: 

  • Sträva efter att hitta saker som du tycker är meningsfulla (även om det känns meningslöst till en början) 
  • Prata mycket, var öppen med dina känslor och låt det ta sin tid 
  • Acceptera att allting kanske inte är som förut, men att det kan bli bra ändå 
  • Sök professionell hjälp om det behövs!