Att handskas med sin doktor

Att ha en god, respektfull och ömsesidigt värdeskapande dialog med din behandlande läkare blir allt viktigare för de medlemmar Blodcancerförbundet företräder. Detta eftersom de diagnoser vi som organisation företräder blir allt effektiva varpå man som blodcancerdrabbad idag kan leva allt längre tillsammans med sin sjukdom än tidigare. Någonting som i sin tur dock ställer högre krav på att vården blir mer kommunikativ och ser vårdtagare som en resurs snarare än blott en "patient". 

Med det sagt tar det lång tid att ändra hur man tänker, något som även stämmer in på landets hematologer, som nu måste börja behandla inte bara sjukdom utan även människan bakom. För att kunna ge dem en knuff i rätt riktning, får du som blodcancerdrabbad gärna ta del av presentationen nedan inför nästa möte med din behandlande läkare. Hen kan nämligen behöva lite hjälp på traven, och förhoppningsvis kan presentationen vara ett stöd i att läkaren ifråga blir mer kommunikativ. Även om detta ansvar i den bästa av världar inte ska falla på dig som vårdtagare... 

 

KONSTEN ATT HANDSKAS MED SIN DOKTOR (PDF-FIL)