Stödgrupper (via Blodcancerföreningar)

"DET BLIR SOM EN ANDRA FAMILJ..." 

Blodcancerförbundets stödgrupper i Stockholm har sin uppkomst i ett projekt som startades redan år 2002. Gunilla Pettersson och Louise Siemyr är namnen på projektledaren respektive ansvarige för dessa grupper, som växte fram med god gödning av diverse aktiviteter anordnade av huvudstadens duktiga lokalförening. Till exempel var de många kaféträffarna på Rörstrands Slottscafé en mycket bra grogrund för grupperna ifråga, där vissa av dessa fortfarande är aktiva medan nya har skapats på vägen.

Gemensamt för alla grupper, som i första hand är diagnosspecifika, är att de uppskattas hjärtligt av de deltagande medlemmarna. Det finns för närvarande stödgrupper (alternativt caféträffar) i bland annat Stockholm, Malmö, Örebro och Uppsala. Dock har grupperna ifråga börjat sprida sig även till andra delar av landet och fungerar numera som ett utmärkt komplement till de stödpersoner som Blodcancerförbundet erbjuder medlemmar i våra lokala föreningsverksamheter. 

Rörstrands Slottscafé vid St. Eriksplan

Blodcancerförbundet hoppas att det dyker upp ännu fler grupper på olika platser i Sverige, framförallt i områden som ligger nära våra lokala föreningsverksamheter. Vi uppmanar medlemmar att på eget initiativ ta kontakt med era respektive lokala föreningsrepresentanter för att dra igång nya stödgrupper runtom i landet. Hör gärna av dig till just din lokalförening för att ta reda på om det finns stödgrupper i regionen och/eller om föreningen arrangerar caféträffar. Det går även bra att kontakta förbundskansliet på info@blodcancerforbundet.se

Ensam är inte alltid starkast, och behovet är stort, så var för för all del inte blyga!