Infektionskänslighet

Att många blodcancerpatienter är infektionskänsliga beror i första hand på sekundär immunbrist. Detta orsakas i sin tur av faktorer som ålder, sjukdomens natur samt själva behandlingen med immunsuprimerande läkemedel och/eller cytostatika. Det är också vanligt förekommande att man är infektionskänslig efter en stamcellstransplantation varpå en kortare isoleringsperiod efter behandlingen kan vara nödvändig. 

Det går att värja sig från infektioner genom att vara noga med handhygienen, inte umgås med förkylda personer, hålla sig undan stora folksamlingar, undvika jord (gräv inte i rabatter eller plantera krukväxter) samt periodvis ha husdjur hos en närstående. Detta är särskilt viktigt för dig som lever med blodcancerdiagnoserna Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) alternativt Myelom eftersom dessa sjukdomar hämmar immunförsvaret. 

Immunbrist kan behandlas med immunglobulin, vilket innebär att nivåerna av antikroppar fylls på som stärker immunförsvaret. Immunglobulinbehandling ges intravenöst med några veckors mellanrum, oftast på sjukhus, eller subkutant (under huden) med spruta och pump ca en gång per vecka. Behandling med immunglobuliner subkutant å andra sidan sköter patienten och närstående själva i hemmet. Detta efter att ha genomgått en undervisning om hur behandlingen går till av sjuksköterskor alternativt annan behörig personal på sjukhuset. 

 

Det är viktigt med god handhygien för att undvika infektioner