Stödperson

Om du är intresserad av att komma i kontakt med en stödperson får du gärna kontakta oss på förbundskansliet. Mejla till: info@blodcancerforbundet.se eller ring till oss på: 08 546 40 540 (klockan 10.00-12.30 vardagar). 
Läs gärna Blodcancerförbundets broschyr om våra stödpersoner