Bloggar

För att hjälpa oss uppnå målet med att sprida kunskap om hur det är att leva med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, har Blodcancerförbundet samlat ett antal bloggar på vår webbsida. De bloggar som vi just nu gärna slår ett extra slag för finns samlade i menyn till vänster och skrivs av Hanna Bylund (överlevare av akut lymfatisk leukemi två gånger med kroniska biverkningar som följd), Karin Johansson (mamma till en liten pojke som tragiskt nog nyligen gick bort av blodsjukdomen aplastisk anemi) och Göran C-O Claesson (kroniker berörd av den enskilt vanligaste blodcancerdiagnosen myelom). 

Följ deras vardag via de insiktsfulla bloggarna Kriget i min kropp (Hanna), Vid sidan av (Karin) och Perspektiv personligt ansvar (Göran). Tre olika livshistorier och situationer som må skilja sig åt en del, men som samtliga berör blodcancerområdet på ett eller annat sätt. Må det vara som canceröverlevare drabbad av seneffekter, närstående till ett barn som nyligen rycktes ifrån denna värld alltför tidigt, eller som kroniskt blodcancersjuk.