Bloggar
Forskningsbloggen
Vecka 13 - Myelom - Resultat från kliniska studier i tidiga faser Vecka 14 - Myelom - Behandling med lenalidomid och dexametason Vecka 15 - Blodcancer - Bildar personer med cancer antikroppar mot coronaviruset? Vecka 16 - Intermediär eller högrisk myelofibros - Stamcellstransplantation Vecka 17 - KLL - Effekten av covidvaccin Vecka 18 - CAR-T biverkningar som behandlas på IVA Vecka 19 - Non-Hodgkins lymfom - Rädsla för återfall och livskvalitet Vecka 20 - Myelom och fysisk aktivitet Vecka 38 - Infertilitet efter behandling Vecka 49 - Klinisk studie MPN Vecka 3 - Pemigatinib för myeloida & lymfoida neoplasier Vecka 8 - Genomiska & immunologiska signaturer för MRD-negativitet vid myelom Vecka 11 - Säkerhet och effekt av läkemedlet Crizanlizumab mot sicklecellsjukdom Vecka 12 – CAR-T som andra linjens behandling, klinisk studie ZUMA-7 Vecka 14 – nytt risk-score system för förbättrad riskstratifiering av MDS Vecka 16 – Strategier för livshantering hos AML-patienter Vecka 24 – Ny behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 34 - Livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Vecka 38 - Läkemedelsprofiliering och proteomik-studier för att studera biologin bakom MPN-sjukdomar Vecka 42 - Ny antikroppsbehandling för MDS Vecka 44 - Svensk studie om behandlingsrelaterad AML Vecka 48 - Livskvalitet hos lymfompatienter vid CAR-T behandling Vecka 50 - Klinisk studie om nya behandlingar för KLL Vecka 4 - Nytt CAR-T läkemedel med kortare tillverkningstid Vecka 15 - Enkätstudie om leukemipatienters upplevelser Vecka 20 - Mildare behandling inför stamcellstransplantation vid AML Vecka 22 - mikrobiomet som behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 33 - långtidsuppföljning av CAR-T-behandling vid myelom Vecka 41 - ny behandling vid polycytemia vera (PV) Vecka 21 - Risk faktorer för AML/MDS för personer med myelom Vecka 22 - Strikta inklusion- och exklusionskriterier i kliniska studier Vecka 39 - kosttillskott och cancer Vecka 43 - Autolog vs allogen transplantation Vecka 10 - Mikrobiomets effekt på CAR-T behandling Vecka 17 - CAR-T som första linjens behandling mot lymfom Vecka 21 - Förbättrade urvalskriterier för kliniska studier inom lymfom Vecka 27 - Bispecifik antikropp mot lymfom Vecka 6 - Möjligheter att utvärdera behandlingssvar via blod Vecka 10 - Forskningsstudie som kan förändra klinisk praxis inom mantelcellslymfom Vecka 11 - Ny behandling vid myelofibros Vecka 22 - Antibiotika jämfört med immunglobulin mot infektioner

Vecka 33 - långtidsuppföljning av CAR-T-behandling vid myelom

I veckans avsnitt av forskningsbloggen presenteras långtidsuppföljningsdata från studien CARTITUDE-1, där patienter med myelom har följts i 3 år efter en infusion av CAR-T läkemedlet cilta-cel/Carvykti. För studien rapporteras en total svarsfrekvens på 97,9 %, där 82,5 % uppnår ett djupt behandlingssvar. Progressionsfri överlevnad (PFS) definieras som hur länge en patient lever utan av sjukdomssymtom förvärras, och i studien rapporteras en median PFS på 35 månader vilket är betydligt längre en den förväntade PFS vid standardbehandling. Median OS (overall survival, dvs total överlevnad) är inte uppnådd, vilket innebär att över hälften av patienterna lever efter 3 år. Sammanfattningsvis visar resultaten att CAR-T läkemedlet cilta-cel/Carvykti gav en mycket god effekt i en grupp av tidigare tungt förbehandlade myelompatienter. Långtidsuppföljningen visade bättre resultat än vad forskarna hade förväntat sig, och bland den längsta PFS man har sett i den här patientgruppen. Studiedeltagarna kommer fortsätta att följas för observation av säkerhet och överlevnad i studien CARTINUE.

Foskningsbloggen V 33 (2023)

Uppdatering om studien CARTITUDE-1 FINAL RESULTS: PHASE 1B/2 STUDY OF CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL IN HEAVILY PRETREATED PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

Länk till artikeln

 

Fler nyheter


Alla nyheter