Bloggar
Forskningsbloggen
Vecka 13 - Myelom - Resultat från kliniska studier i tidiga faser Vecka 14 - Myelom - Behandling med lenalidomid och dexametason Vecka 15 - Blodcancer - Bildar personer med cancer antikroppar mot coronaviruset? Vecka 16 - Intermediär eller högrisk myelofibros - Stamcellstransplantation Vecka 17 - KLL - Effekten av covidvaccin Vecka 18 - CAR-T biverkningar som behandlas på IVA Vecka 19 - Non-Hodgkins lymfom - Rädsla för återfall och livskvalitet Vecka 20 - Myelom och fysisk aktivitet Vecka 38 - Infertilitet efter behandling Vecka 49 - Klinisk studie MPN Vecka 3 - Pemigatinib för myeloida & lymfoida neoplasier Vecka 8 - Genomiska & immunologiska signaturer för MRD-negativitet vid myelom Vecka 11 - Säkerhet och effekt av läkemedlet Crizanlizumab mot sicklecellsjukdom Vecka 12 – CAR-T som andra linjens behandling, klinisk studie ZUMA-7 Vecka 14 – nytt risk-score system för förbättrad riskstratifiering av MDS Vecka 16 – Strategier för livshantering hos AML-patienter Vecka 24 – Ny behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 34 - Livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Vecka 38 - Läkemedelsprofiliering och proteomik-studier för att studera biologin bakom MPN-sjukdomar Vecka 42 - Ny antikroppsbehandling för MDS Vecka 44 - Svensk studie om behandlingsrelaterad AML Vecka 48 - Livskvalitet hos lymfompatienter vid CAR-T behandling Vecka 50 - Klinisk studie om nya behandlingar för KLL Vecka 4 - Nytt CAR-T läkemedel med kortare tillverkningstid Vecka 15 - Enkätstudie om leukemipatienters upplevelser Vecka 20 - Mildare behandling inför stamcellstransplantation vid AML Vecka 22 - mikrobiomet som behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 33 - långtidsuppföljning av CAR-T-behandling vid myelom Vecka 41 - ny behandling vid polycytemia vera (PV) Vecka 21 - Risk faktorer för AML/MDS för personer med myelom Vecka 22 - Strikta inklusion- och exklusionskriterier i kliniska studier Vecka 39 - kosttillskott och cancer Vecka 43 - Autolog vs allogen transplantation Vecka 10 - Mikrobiomets effekt på CAR-T behandling Vecka 17 - CAR-T som första linjens behandling mot lymfom Vecka 21 - Förbättrade urvalskriterier för kliniska studier inom lymfom Vecka 27 - Bispecifik antikropp mot lymfom Vecka 6 - Möjligheter att utvärdera behandlingssvar via blod Vecka 10 - Forskningsstudie som kan förändra klinisk praxis inom mantelcellslymfom Vecka 11 - Ny behandling vid myelofibros Vecka 22 - Antibiotika jämfört med immunglobulin mot infektioner

Vecka 20 - Mildare behandling inför stamcellstransplantation vid AML

I veckans avsnitt presenteras en omtalad studie som uppmärksammades under förra årets ASH-kongress inom området AML, där det är viktigt att ett så djupt behandlingssvar som möjligt kan uppnås innan patienter genomgår en allogen stamcellstransplantation (allo-SCT). I denna fas-III studie ville forskarna testa om högdosbehandling verkligen förbättrar utfallet jämfört med en mildare förbehandling innan allo-SCT. Vad forskarna såg under studien var att höga doser av cytostatika (cellgift/kemoterapi) inför allo-SCT här inte innebar en fördel i form av komplett remission vid jämförelse med den mildare behandlingen. Resultaten från den här studien skulle kunna innebära att hanteringen av AML-patienter kan komma att förändras framöver.

Foskningsbloggen V 15 (2023) Allo SCT

Uppdatering om studien In Patients with Relapsed/Refractory AML Sequential Conditioning and Immediate Allogeneic Stem Cell Transplantation (allo-HCT) Results in Similar Overall and Leukemia-Free Survival Compared to Intensive Remission Induction Chemotherapy Followed By Allo-HCT: Results from the Randomized Phase III ASAP Trial

Länk till artikeln

Observera felaktig tidsangivelse under inspelningens presentation, mediantiden till stamcellstransplantation ska vara 4 veckor resp. 8 veckor (ej månader).

Fler nyheter


Alla nyheter