Bloggar
Forskningsbloggen
Vecka 13 - Myelom - Resultat från kliniska studier i tidiga faser Vecka 14 - Myelom - Behandling med lenalidomid och dexametason Vecka 15 - Blodcancer - Bildar personer med cancer antikroppar mot coronaviruset? Vecka 16 - Intermediär eller högrisk myelofibros - Stamcellstransplantation Vecka 17 - KLL - Effekten av covidvaccin Vecka 18 - CAR-T biverkningar som behandlas på IVA Vecka 19 - Non-Hodgkins lymfom - Rädsla för återfall och livskvalitet Vecka 20 - Myelom och fysisk aktivitet Vecka 38 - Infertilitet efter behandling Vecka 49 - Klinisk studie MPN Vecka 3 - Pemigatinib för myeloida & lymfoida neoplasier Vecka 8 - Genomiska & immunologiska signaturer för MRD-negativitet vid myelom Vecka 11 - Säkerhet och effekt av läkemedlet Crizanlizumab mot sicklecellsjukdom Vecka 12 – CAR-T som andra linjens behandling, klinisk studie ZUMA-7 Vecka 14 – nytt risk-score system för förbättrad riskstratifiering av MDS Vecka 16 – Strategier för livshantering hos AML-patienter Vecka 24 – Ny behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 34 - Livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Vecka 38 - Läkemedelsprofiliering och proteomik-studier för att studera biologin bakom MPN-sjukdomar Vecka 42 - Ny antikroppsbehandling för MDS Vecka 44 - Svensk studie om behandlingsrelaterad AML Vecka 48 - Livskvalitet hos lymfompatienter vid CAR-T behandling Vecka 50 - Klinisk studie om nya behandlingar för KLL Vecka 4 - Nytt CAR-T läkemedel med kortare tillverkningstid Vecka 15 - Enkätstudie om leukemipatienters upplevelser Vecka 20 - Mildare behandling inför stamcellstransplantation vid AML Vecka 22 - mikrobiomet som behandling mot graft versus host disease (GvHD) Vecka 33 - långtidsuppföljning av CAR-T-behandling vid myelom Vecka 41 - ny behandling vid polycytemia vera (PV) Vecka 11 - Ny behandling vid myelofibros Vecka 21 - Risk faktorer för AML/MDS för personer med myelom Vecka 22 - Strikta inklusion- och exklusionskriterier i kliniska studier Vecka 39 - kosttillskott och cancer Vecka 43 - Autolog vs allogen transplantation Vecka 10 - Mikrobiomets effekt på CAR-T behandling Vecka 17 - CAR-T som första linjens behandling mot lymfom Vecka 21 - Förbättrade urvalskriterier för kliniska studier inom lymfom Vecka 27 - Bispecifik antikropp mot lymfom Vecka 6 - Möjligheter att utvärdera behandlingssvar via blod Vecka 10 - Forskningsstudie som kan förändra klinisk praxis inom mantelcellslymfom

Vecka 11 - Ny behandling vid myelofibros

I veckans avsnitt av forskningsbloggen riktas fokus mot ett nytt läkemedel som studeras för diagnosen myelofibros (MF). Ett ouppfyllt behov inom myelofibros, som är en diagnos som tillhör de myeloproliferativa neoplasierna (MPN), är att uppnå mer djupa och långvariga behandlingssvar. I ett försök att åstadkomma detta undersöktes effekten och säkerheten av att kombinera standardbehandling i form av JAK-hämmaren ruxolitinib med ett nytt läkemedel, pelabresib. Den aktuella studien inkluderade 430 personer med myelofibros och genomfördes internationellt på flera olika platser i världen. Studiedeltagarna randomiserades till att få antingen ruxolitinib+placebo, eller ruxolitinib+pelabresib. Resultaten visade att den nya behandlingskombinationen var effektiv i att minska mjältstorlek hos personer med MF, samt innebar en förbättring av MF-relaterade symtom. Inga större skillnader observerades mellan grupperna med avseende på biverkningar. Sammanfattningsvis är detta en intressant läkemedelskombination för personer med både primär och sekundär myelfibros.

Foskningsbloggen V 11 (2024) 2

Uppdatering om studien Pelabresib in Combination with Ruxolitinib for Janus Kinase Inhibitor Treatment-Naïve Patients with Myelofibrosis: Results of the MANIFEST-2 Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study

Länk till artikeln

Länk till artikeln

Senast uppdaterad 15 mars 2024

Fler nyheter


Alla nyheter