Organisationer

 

Anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas är målgruppen för den ideella organisationen Anhörigas Riksförbund. De stödjer även anhörigvårdare och arbetar med alla frågor som rör anhöriga/anhörigvårdare. Vidare samarbetar organisationen med alla aktörer på samtliga nivåer inom området "anhörigstöd". Rent praktiskt skapar de bland annat debatt, påverka inspirera och visa vägen för ett utvecklat stöd tillsammans med de anhöriga själva. 

Cancerkompisar är en ideell organisation som driver Cancerkompisar.se – en gratis förmedlingstjänst öppen för anhöriga/närstående från tretton år och uppåt. Här får du som närstående kontakt med andra i samma situation. Tanken med organisationens verksamhet är att ge stöd, tröst och hopp för att därigenom förbättra livet för dem som står nära en cancerpatient. 

För dig som behöver någon att tala med kvällar och nätter mellan kl 21-06 finns denna telefonjour som bedrivs av den ideella föreningen Jourhavande Medmänniska. Minst tre personer bemannar jouren varje natt året om, och består av människor med grundläggande utbildning med stora hjärtan och god vana av att lyssna. Telefonnumret till denna viktiga "röst i natten" är 08 702 16 80, där organisationens motto är att ge stöd, förståelse och hopp.

Näracancer.se lanserades så sent som i 2013 med målet att skapa trygghet genom kunskap och gemenskap för unga anhöriga till någon som har cancer. Organisationen bakom hemsidan heter just Nära Cancer, och förverkligades med stöd från Regionalt Cancercentrum (RCC) Örebro-Uppsala. En organisation som strävar efter att alla unga som står nära någon som har cancer ska hitta den information som just de vill ha och förstår sig på. 


Sist men inte minst så finns också Blodcancerförbundets egna stödpersoner som erbjuder stöd och råd till både patienter samt närstående. Förbundets stödpersoner består av män och kvinnor inom ett brett åldersspann med olika yrkesbakgrund tillika erfarenheter. De har dessutom samtliga genomgått Blodcancerförbundets stödpersonsutbildning, arbetar ideellt med stort engagemang och har tystnadslöfte.