Tips & råd om stöd

Om du behöver stöd en längre tid kan det innebära att du behöver byta behandlare med jämna mellanrum. Detta då antalet timmar hos en psykolog eller kurator inom landstinget, eller pengar man får genom ett stipendium eller försäkringsbolag, oftast är begränsat. Försök dock att stå ut med det och ta initiativet – det är viktigt att ta hand om det egna välmåendet för att kunna vara ett stöd till den sjuke. Sjukdomen kan också komma och gå i mer eller mindre akuta faser eller återfall. Då är det viktigt att ha möjlighet till samtal när man hamnar i en tuff period igen.

Du kan göra mycket själv för att må så bra som möjligt. Hitta det som ger lugn och kraft, som till exempel att gå promenader, jogga, lyssna på musik, måla, gå på konsert/bio eller fika med en kompis. Du försakar inte din anhörige utan när du hämtar nya krafter kan du finnas där igen för den sjuke. Se till att du äter. Be kompisar och vänner att få komma över på middag. Du måste sova. Använd dig av meditation, qigong, yoga, avslappningstekniker. Var inte rädd för att be om ett recept för sömnmedel under en period. För att orka måste du hämta krafter, och kom ihåg att det aldrig är fel att be om hjälp! 

Även när din anhörige är frisk igen kan du behöva psykologiskt stöd. Allt du har varit med om fortsätter att ta ut sin rätt när du äntligen kan slappna av. Ni vill säkert fira att cancern är borta, men såren hos både dig och den drabbade tar ofta tid att läka varpå allting inte automatiskt blir precis som förr. I vissa fall kanske det aldrig blir likadant, på gott och ont. Som närstående är det dock viktigt att fortsätta visa ditt stöd, våga prata, fråga och berätta hur det känns.

Några råd som kan bistå i att hitta tillbaka till glädjen efter avslutad behandling: 

  • Sträva efter att hitta saker som du tycker är meningsfulla (även om det känns meningslöst) 
  • Prata mycket, var öppen med dina känslor och låt det ta sin tid 
  • Acceptera att allting kanske inte är som förut, men att det kan bli bra ändå 
  • Sök professionell hjälp om det behövs! 

Blodcancerförbundet har dessutom en stödpersonsverksamhet även för närstående. Våra stödpersoner består av människor från ett brett åldersspann med egen erfarenhet av blodcancer/allvarlig blodsjukdom. De har dessutom alla genomgått en stödpersonsutbildning, kan ge värdefulla tips/råd om vart man kan vända sig med olika frågor och har tystnadsplikt. Denna stödpersonsverksamhet är ett komplement till sjukvården. Vidare kan du som närstående ringa till Cancerrådgivningen på 08 123 138 00 eller ta kontakt med den ideella organisationen Cancerkompisar för information och stöd.