På jobbet & sjukskrivning

Skärmavbild 2017 10 19 Kl. 13.58.37

Om du känner att du inte orkar arbeta kan du sjukskriva dig direkt. Det kan hur som helst vara klokt att ta ledigt några dagar. Första veckan behöver du inget sjukintyg. Under de dagarna hinner de flesta landa lite och sjukdomsbilden börjar klarna vilket gör det lättare att ta ställning till hur du vill gå vidare. Att berätta för chefen och kollegorna på jobbet att din anhörig har drabbats av en cancerdiagnos är inte alltid enkelt. Livet har just vänts upp och ner och då behöver du dessutom ta tag i världsliga, ovidkommande saker. Klara besked kring frånvaro går inte att ge, allt är osäkert.

Vissa är bekväma vid att skicka ett enkelt mail, andra väljer att berätta för chefen som i sin tur får ansvaret att föra ordet vidare till de andra på arbetsplatsen medan några vill berätta själva. Det finns inget felaktigt sätt, utan det viktiga är att det känns rätt för dig som anhörig till en cancerdrabbad. Även om du väljer att inte berätta och håller beskedet om din anhöriges cancer hemligt så länge som möjligt. Och det är chefen som har ansvar för att hantera oron som kan uppstå i gruppen, avbokade möten och så vidare, inte du. 

Att gå till arbetet kan också vara en avkoppling, en distraktion från det jobbiga. Deltidsjukskrivning kan vara ett bra alternativ när den första kaotiska tiden är över. Det kan vara bra att ha en fot kvar i det vanliga livet.  Att kunna ha vanliga samtal över morgonfikat och lunch, att gå en promenad med sina kollegor kan göra gott. Var tydlig mot kollegorna med att vilka frågor som är OK att ställa och vilka som känns privata, samt dessutom noga tänka på hur man vill uppfattas på arbetsplatsen och vilket stöd du behöver från dina närmaste kollegor. Kanske vill du inte prata sjukdom här utan prata om annat?

Fler och fler arbetsplaster erbjuder numera möjlighet att arbeta hemifrån vilket kan vara en bra och flexibel lösning. Diskutera gärna detta med din chef. Vidare har du som anhörig tillgång till patientens 100 anhörigdagar vid livshotande sjukdom, vilket cancer är. Detta gäller framförallt om man avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk cancerdrabbad. Med ”vård” menas att vara nära och ge stöd genom att exempelvis uträtta ärenden eller följa med på läkarbesök. ”Svårt sjuk” å andra sidan definieras som att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den drabbades liv. 


För att ansöka om närståendepenning hos Försäkringskassan behövs ett läkarintyg samt att den som är sjuk också ger sitt samtycke. Likaså har du rätt till 10 ”krisdagar”, de kan också användas vid andra tillfällen än dödsfall. Om du sjukskriver dig på hel- eller deltid hamnar du i Försäkringskassans karussel där du får en egen handläggare. Första året får du ersättning som vanligt, efter 365 dagar får du ersättning på fortsättningsnivå. Har du varit sjukskriven en längre tid, ha då inte för bråttom tillbaka till jobbet på heltid. Även du som anhörig har varit med om tuffa saker, även du kan lida av extrem trötthet och andra reaktioner långt efter att din sjuka anhörig har blivit frisk igen. 

Det är viktigt att din läkare skriver ett bra intyg så att Försäkringskassans handläggare förstår allvaret i din situation. Diagnosen kan till en början vara ”Krissituation” men behöver efter ett antal veckor anpassas till ”Anpassningsstörning”. Dina fysiska och psykiska svårigheter ska beskrivas ordentligt. Skriv att du inte kan stå till förfogande varken till den stängda eller öppna arbetsmarknaden, så att du inte råkar ut för att efter ett antal månader behöva arbeta någon annanstans. Om du har varit borta från arbetet en längre period kan du få hjälp av en rehabkoordinator på vårdcentralen.