Organisationer

Bräcke Diakonis ledord i deras drygt 90-åriga historia är medmänsklighet i kombinatinon med nytänkande. Individanpassad vård och insikten att vård/omsorg kräver både hjärta och hjärna är två andra faktorer som driver organisationens verksamhet. Rehabilitering hos Bräcke Diakoni innebär att patientens behov sätts i centrum, och dessutom återinvesterar rehabiliteringscentret den vinst de gör i form av en idéburen stiftelse. Allt för att kunna möta de ständigt förändrade behoven vad gäller rehabilitering av cancerpatienter. 

 

"När ärren bleknat finns såren kvar...". Allt fler drabbas av cancer varpå behovet av psykisk och fysisk cancerrehabilitering ökar. Här fyller den religiöst och partipolitiskt obunda ideella insamlingsorganisationen CancerRehabFonden (CRF) en viktig funktion. CRF erbjuder kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade barn och vuxna. Mot en årlig medlemsavgift på 350 kronor kan du som medlem söka om en veckas rehabiliteringsvistelse på sex olika rehabcenter, bland annat ovan nämnda Bräcke Diakoni. 

 

Hos detta regionala center för cancerrehabilitering i Stockholm kartläggs ens behov som patient, och man får dessutom en individuell plan för rehabilitering. Det ska även finnas tillgång till ett team med läkare, kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och en specialistsjuksköterska. Cancerberörda i behov av rehabilitering tas emot via remiss från kontaktsjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal. Det går dock även bra att själv ringa till mottagningen på 08 123 676 00

 

 

Grips Livscoaching erbjuder bland annat seminarier riktade till arbetsgivare där Annelie Grip,  tre gånger canceröverlevare, berättar hur det kan vara att komma tillbaka till sin arbetsplats efter en långtidssjukskrivning. Vidare får arbetsgivaren verktyg för att på bästa sätt kunna möta medarbetaren när hen kommer tillbaka till jobbet, vilket är särskilt relevant för de akuta blodcancerdiagnoser Blodcancerförbundet representerar. Kontakta Annelie här för mer information hur du som arbetsgivare bäst kan stötta en canceröverlevare. 

 

"Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering" (SWEDPOS) är en organisation som erbjuder ett  forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering. Föreningens arbete skall bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården. SWEDPOS vision är lika självklar som tydlig: Cancerrehabilitering till alla berörda