Röster om myelom


I miniserien "Röster om myelom" får du möta fyra personer som lever med den näst vanligaste blodcancerdiagnosen myelom. Serien består av ett antal kortfilmer och sker i samarbete med Netdoktor samt med ekonomiskt stöd av Takeda. Syftet med denna satsning, som är ett led i kampanjen Blodcancerkollen, är att sprida kunskap om hur det är att leva med en blod- eller blodcancersjukdom. 


 


PER SJÖBERG


 


GÖRAN C-O CLAESSON


 


JAN BUCHAR


 


ERIK HUGGARE


 


BLODCANCER-KOLL.SE