Järnöverskott

Järnöverskott, också kallad järninlagring, är ett potentiellt livsfarligt tillstånd som beror på för höga halter av järn i kroppen. Detta är vanligt förekommande hos patienter med vissa blod- och blodcancersjukdomar som exempelvis myelodysplastiska dyndrom (MDS), sicklecellanemi och talassemi eftersom behandlingen av dessa sjukdomar kräver regelbundna blodtransfusioner. Varje sådan transfusion leder i sin tur till att mängden järn i kroppen ökar, då kroppen endast förmår göra sig av med små mängder järn på egen hand. Redan efter så lite som 10 blodtransfusioner börjar järnet ansamlas i kroppen, där detta överskott av järn är en välkänd komplikation till ovan nämnda transfusioner. 

Fastän järn finns i samtliga av kroppens celler och är en viktig beståndsdel i de röda blodkropparna, där det tar formen av hemoglobin (vilket är det röda ämne i våra blodkroppar som förser cellerna med syre), är ämnet också ett gift. Kroniska blod- och blodcancersjukdomar som kräver regelbunda blodtransfusioner kan därför leda till järnnivåer som är livshotande höga. Utan behandling för detta överskott av järn utvecklar patienten kronisk järnförgiftning med följden av att diverse toxiska effekter uppstår.  

Magsmärtor, illamående, trötthet och kräkningar är tidiga symtom på järnöverskott. Om tillståndet går obehandlat är risken på längre sikt mycket stor för skador på vitala organ som hjärtat, lederna, levern och bukspottskörteln. För att avlägsna det farliga järnöverskottet och förebygga komplikationer av ökad järninlagring måste därför många patienter vars behandling kräver upprepade blodtransfusioner behandlas med järnkelatkomplexbildare. Detta är ett läkemedel som binder och avlägsnar det lagrade järnöverskottet genom att hjälpa till att föra ut järnet med urin och/eller avföring. 

Slutligen är det viktigt för oss på Blodcancerförbundet att verkligen belysa det faktum att Järnöverskott inte är en diagnos i sig, utan snarare en följd av den behandling i form av blodtransfusioner som flertalet blod- och blodcancersjukdomar för med sig.