Stress och utmattning

Att handskas med en blodcancerdiagnos, pågående behandling och biverkningar av denna kan vara överväldigande och stressfyllt. Stress/utmattning är dessutom ett stort och växande  samhällsproblem som är vanligt förekommande bland exempelvis vårdpersonal. Trots att stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare i vårt samhälle är det fortfarande ett stigmatiserat ämne. Detta kan i sin tur leda till att många inte vågar söka hjälp och går onödigt länge med stress till problemen förvärras. Så var inte rädd för att ta upp detta (tyvärr fortfarande) tabubelagda ämne med din behandlande läkare! 

SYMTOM

Många av de symtom som stress orsakar är emellertid allmänna och kan tyda på att någon annan sjukdom ligger bakom, vilket försvårar diagnostisering. Det finns dock ett antal varningssignaler som man kan vara uppmärksam på som exempelvis: 

 • Spänningar i nacke och rygg (vilka ofta leder till huvudvärk) 
 • Känslor av oro och otålighet 
 • Tryck över bröstet 
 • Problem med minnet och sömnen 
 • Nedstämdhet och dåligt humör 

Vissa yrkesgrupper som till exempel sjuksköterskor är särskilt utsatta för stress. Detta kan i sin tur bero på att yrket ifråga, likt lärare eller patientföreträdare för den delen, ses som ett kall. Man förväntas i många fall göra mer än jobbeskrivningen klargör, samt även investera mer känslomässigt än andra arbeten. Detta innebär i sin tur att staten måste ta sitt ansvar och bidra till att skapa sunda arbetsmiljöer för vårdpersonal. Med andra ord rigga organisationer som inte bränner ut människor. 

ATT HANTERA STRESS

Det finns dock saker du själv kan göra för att hantera stress. Det första steget är att känna igen de symtom som är förknippade med stressen. Genom att känna igen situationerna som utlöser stressen kan du snabbt hitta orsaken och undvika de situationerna. Förutom att minimera stressituationerna i den mån det är möjligt, kan det även hjälpa att; 

 • Tänka positivt på de utmaningar som väntar 
 • Bemöta sina känslor och ta dessa på allvar 
 • Våga säga nej och ta inte på dig för mycket uppgifter
 • Motionera en stund varje dag
 • Lära sig att koppla av minsta några timmar om dagen
 • Söka hjälp av en professionell rådgivare!