SID - sekundär immunbrist

Här hittar du information om sekundär immunbrist,  Secondary immunodeficiency (SID), som kan vara en biverkan av en behandling mot någon av blodcancersjukdomarna.

Infektionskänslighet vid blodcancersjukdomar kan bero på själva diagnosen men även på den behandling man får. Det är alltså inte ovanligt att personer som lever med en blodcancersjukdom kan drabbas av så kallad sekundär immunbrist (SID). Inte minst i samband med de nya behandlingsterapier som finns för några diagnoser.

Med sekundär immunbrist menas förvärvade defekter i immunförsvaret. Det kan bero på sjukdomen som sådan eller läkemedelsbehandling som ger nedsatt immunförsvar eller låga nivåer av antikroppar, exempelvis vid förluster av immunglobuliner i urinen. Det är bristen på immunglobuliner i kroppen som i sin tur kan orsaka täta infektioner.

Det är viktigt att personer som lever med någon blodcancersjukdom ska få information om sekundär immunbrist och givetvis adekvat behandling.

Så kom intervjusamtalen till

Därför har Blodcancerförbundet låtit producera några korta intervjuer/samtalsfilmer med fördjupande information om sekundär immunbrist (SID). Det har varit möjligt tack vare samverkan med Netdoktor och Takeda. Intervjusamtalen finns på Blodcancerförbundets Youtubekanal som du når genom bilderna nedan.

Medverkande i intervjusamtalen är:
Cecilia Hveding, hematolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och den som håller i kvalitetsregistret för myelom

Edvard Smith, professor i molekylär genetik och har lång erfarenhet av patienter med immunbristsjukdomar och verksam på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Stockholm

Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets tidigare förbundsordförande och cedermera generalsekreterare fram till 2023 är moderator.

 

Se de filmade intervjusamtalen om SID

Här nedan kan du ta del av intervjusamtalen som spelades in våren 2023: