Stödgrupper (via Facebook)

Skärmavbild 2018 09 05 Kl. 16.34.49

Samtidigt som Blodcancerförbundet representerar många berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, företräder vi även olika diagnoser inom blodcancerområdet. Det är med andra ord inte många som lever med en viss diagnos i Sverige, varpå det kan vara svårt att hitta andra berörda av just sin specifika blod- eller blodcancersjukdom. För att skapa ett forum där berörda av en viss diagnos kan mötas för att utbyta erfarenheter och ge/få stöd, har vi således skapat ett antal slutna grupper på Facebook. 

Tillsammans kan vi nämligen hjälpas åt och dela med oss av goda råd och kunskaper. Alla i grupperna som listas nedan vet vad det innebär att vara berörd av en särskilt diagnos på ett eller annat sätt, antingen som patient eller som anhörig/närstående. Vidare bör det noteras att samtliga grupper är slutna, varpå endast medlemmar kan skriva och se inlägg. Det är med andra ord inte offentlig information, där nya medlemmar först måste godkännas av den som administerar gruppen ifråga (vilket i majoriteten av fallen är verksamma inom Blodcancerförbundet). 

Intresserad av att vara med och skapa en ny Facebook-grupp just för den specifika blod- eller blodcancerdiagnos du är berörd av? I såna fall är du varmt välkommen att kontakta oss via denna länk. Annars är det bara att söka sig till lämplig grupp via de rödmarkerade länkarna nedan (där informationen inom parantes är namnet på gruppen ifråga). 

 

            Facebookgrupper som administreras av Blodcancerförbundet: