Internationellt samarbete

UNIK ORGANISATIONSFORM

Till skillnad från många andra patientorganisationer riktar Blodcancerförbundet sig till patienter och närstående med alla typer av blod- eller blodcancer, vilket både kan vara en utmaning men även väldigt lärorikt vid internationellt samarbete. I andra länder organiseras patientorganisationer ofta efter en särskild blodcancerdiagnos, alternativt delas upp i flera grova kategoriseringar, och därmed är även det internationella arbetet uppdelat i enlighet med detta. Blodcancerförbundet arbetar bredare än så och har därför etablerat samarbeten med många olika aktörer runtom i världen.

NORDISKT SAMARBETE

Blodcancerförbundet har sedan 2011 haft ett väl fungerande samarbete med de norska organisationerna Blodkreftforeningen och Lymfekreftföreningen, samt de danska föreningarna Dansk Myelomatose Forening och Lyle. Vårt samarbete har genom åren inneburit bland annat inspiration, erfarenhetsdelning och utbyte av viktig information. Sedan 2017 har vi därtill etablerat samarbeten med Association of Cancer Patients in Finland, isländska Ung Kreftur samt Dansk MPN-Forening.


Förbundsordförande Lise-lott Eriksson, bland annat om värdet av samverkan med andra patientorganisationer

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Blodcancerförbundet är medlemmar i följande internationella organisationer:

Lymphoma Coalition


International Myeloma Foundation (IMF)
 


MDS Foundation
 


Myeloma Patients Europe


CLL Advocates Network


CML Advocates Network


MPN Advocates Network


Acute Leukemia Advocates Network (ALAN)


Thalassaemia International Federation (TIF)


Know AML