Blodcancerpodden


ATT HANTERA ALLVARLIG SJUKDOM (COPING)

Under våren 2020 spelade Blodcancerförbundet, med stöd av Sanofi, in tre stycken podd-avsnitt som ett led i projektet Coping - att hantera allvarlig sjukdom. I fokus för dessa samtal var att hantera allvarlig sjukdom (Coping) ur olika perspektiv. Detta med den enskilt vanligast förekommande blodcancersjukdomen myelom som utgångspunkt. De frågor som diskuterades är dock relevanta och intresse för alla berörda av annan allvarlig sjukdom. 

I avsnitt 1 möter vi PO och Katherine Bergqvist som är patient respektive närstående berörda av blodcancerdiagnosen myelom. De efterföljs sedan av kontaktsjuksköterskan Carina Svärd (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och Christian Pedersen (verksamhetschef Blodcancerförbundet) som medverkar i avsnitt 2. Projektet kring Coping avslutas sedan med att psykologen Johanna Melin ger sitt unika perspektiv på att hantera allvarlig sjukdom i avsnitt 3, som också avslutar denna informationssatsning. 

Totalt spelades alltså tre avsnitt in via Blodcancerpodden vilken skapades som ett led i detta projekt om att hantera allvarlig sjukdom. Blodcancerförbundet ser fram emot att fortsätta fylla vår nya podd med mer information av intresse för våra medlemmar tillika övriga intressenter. Till dess finns följande podd-avsnitt att lyssna på: