Diagnosbroschyrer | Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet representerar dussintalet olika blod- och blodcancersjukdomar. De flesta av dessa är relativt sällsynta. Att hitta korrekt och tillförlitlig information om just sin specifika blodcancerdiagnos kan vara en utmaning. Det är därför vi på förbundet, med god hjälp av landets hematologer, har tagit fram en serie informationsskrifter med grundläggande information om de diagnoser vi representerar.

Dessa uttömmande och noga faktagranskade broschyrer finns att tillgå som nerladdningsbara PDF-filer nedan. Texterna har skrivits av landets främsta specialister inom respektive område - ett gediget arbete som Blodcancerförbundet är oerhört tacksamt över. Det är emellertid vi som tar fullt ansvar för innehållet i dessa broschyrer som, enligt erfarenhet, är särskilt behjälpligtför dem som nyligen diagnostiserats med en av de sjukdomar listade nedan.

 

 Akut Myeloisk Leukemi (AML)  Akut Lymfatisk Leukemi (ALL)
 Aplastisk Anemi  Essentiell Trombocytemi
 Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)  Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)
 Maligna Lymfom  Myelom
 Myelodysplastiska Syndrom (MDS)  Myelofibros 
 Polycytemia Vera (PCV)   Waldenströms Makroglobulinemi 

 

Senast uppdaterad 27 april 2021