Haema - utgivna tidningar

Tidigare utgivna nummer

Här kan du ladda ned E-tidningar i PDF-format med ISSN: 2004-5824 av utgivna nummer av Blodcancerförbundets förbundstidning Haema sedan 2009. (Det första numret av Haema kom ut 1987 och utgåvorna mellan 1987 och 2008 finns endast på förbundskansliet. Blodcancerförbundet bildades 1982 och mellan 1982 och 1986 utgavs medlemsbrev.) 

 
2019
Nr 1   Stöd
Nr 2   Biverkningar
Nr 3   Effektivitet
 
2018
Nr 1   Forskning
Nr 2   Livskvalitet
 
 
 
2010
 
2009
Nr 1   Forskning
Nr 2   Unga vuxna
Nr 3   Lymfom & KLL
Nr 4   KML 

Haema 4 2023 omslagsfoto Susanne KronholmHaema nr 4 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Haema 3 2023 omslaget
Haema nr 3 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Haema 2 2023 omslag

Haema nr 2 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Omslag Haema 1 2023
Haema nr 1 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Pontus Johansson

Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.CompilationFailedException: One or more compilation failures occurred:
F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\media.cshtml(2,15): error CS0234: The type or namespace name 'Web' does not exist in the namespace 'Umbraco' (are you missing an assembly reference?)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(RazorCodeDocument codeDocument, String generatedCode)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(String relativePath)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.OnCacheMiss(String normalizedPath)
--- End of stack trace from previous location ---
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.CreateCacheResult(HashSet`1 expirationTokens, String relativePath, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.OnCacheMiss(ViewLocationExpanderContext expanderContext, ViewLocationCacheKey cacheKey)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.LocatePageFromViewLocations(ActionContext actionContext, String pageName, Boolean isMainPage)
  at Umbraco.Cms.Web.Website.ViewEngines.ProfilingViewEngine.FindView(ActionContext context, String viewName, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.CompilationFailedException: One or more compilation failures occurred:
F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\media.cshtml(2,15): error CS0234: The type or namespace name 'Web' does not exist in the namespace 'Umbraco' (are you missing an assembly reference?)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(RazorCodeDocument codeDocument, String generatedCode)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(String relativePath)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.OnCacheMiss(String normalizedPath)
--- End of stack trace from previous location ---
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.CreateCacheResult(HashSet`1 expirationTokens, String relativePath, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.OnCacheMiss(ViewLocationExpanderContext expanderContext, ViewLocationCacheKey cacheKey)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.LocatePageFromViewLocations(ActionContext actionContext, String pageName, Boolean isMainPage)
  at Umbraco.Cms.Web.Website.ViewEngines.ProfilingViewEngine.FindView(ActionContext context, String viewName, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.CompilationFailedException: One or more compilation failures occurred:
F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\media.cshtml(2,15): error CS0234: The type or namespace name 'Web' does not exist in the namespace 'Umbraco' (are you missing an assembly reference?)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(RazorCodeDocument codeDocument, String generatedCode)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(String relativePath)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.OnCacheMiss(String normalizedPath)
--- End of stack trace from previous location ---
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.CreateCacheResult(HashSet`1 expirationTokens, String relativePath, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.OnCacheMiss(ViewLocationExpanderContext expanderContext, ViewLocationCacheKey cacheKey)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.LocatePageFromViewLocations(ActionContext actionContext, String pageName, Boolean isMainPage)
  at Umbraco.Cms.Web.Website.ViewEngines.ProfilingViewEngine.FindView(ActionContext context, String viewName, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.CompilationFailedException: One or more compilation failures occurred:
F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\media.cshtml(2,15): error CS0234: The type or namespace name 'Web' does not exist in the namespace 'Umbraco' (are you missing an assembly reference?)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(RazorCodeDocument codeDocument, String generatedCode)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(String relativePath)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.OnCacheMiss(String normalizedPath)
--- End of stack trace from previous location ---
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.CreateCacheResult(HashSet`1 expirationTokens, String relativePath, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.OnCacheMiss(ViewLocationExpanderContext expanderContext, ViewLocationCacheKey cacheKey)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.LocatePageFromViewLocations(ActionContext actionContext, String pageName, Boolean isMainPage)
  at Umbraco.Cms.Web.Website.ViewEngines.ProfilingViewEngine.FindView(ActionContext context, String viewName, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.CompilationFailedException: One or more compilation failures occurred:
F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\media.cshtml(2,15): error CS0234: The type or namespace name 'Web' does not exist in the namespace 'Umbraco' (are you missing an assembly reference?)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(RazorCodeDocument codeDocument, String generatedCode)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.CompileAndEmit(String relativePath)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation.RuntimeViewCompiler.OnCacheMiss(String normalizedPath)
--- End of stack trace from previous location ---
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.CreateCacheResult(HashSet`1 expirationTokens, String relativePath, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.OnCacheMiss(ViewLocationExpanderContext expanderContext, ViewLocationCacheKey cacheKey)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorViewEngine.LocatePageFromViewLocations(ActionContext actionContext, String pageName, Boolean isMainPage)
  at Umbraco.Cms.Web.Website.ViewEngines.ProfilingViewEngine.FindView(ActionContext context, String viewName, Boolean isMainPage)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in F:\Websites\blodcancerforbundet.se\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6

Haema 2 2024 omslagfoto: Susanne Kronholm
Haema 2 2024 SSN 2004-5824 - Omslagfoto: Susanne Kronholm