Haema - utgivna tidningar

Tidigare utgivna nummer

Här kan du ladda ned E-tidningar i PDF-format med ISSN: 2004-5824 av utgivna nummer av Blodcancerförbundets förbundstidning Haema sedan 2009. (Det första numret av Haema kom ut 1987 och utgåvorna mellan 1987 och 2008 finns endast på förbundskansliet. Blodcancerförbundet bildades 1982 och mellan 1982 och 1986 utgavs medlemsbrev.) 

 
2019
Nr 1   Stöd
Nr 2   Biverkningar
Nr 3   Effektivitet
 
2018
Nr 1   Forskning
Nr 2   Livskvalitet
 
 
 
2010
 
2009
Nr 1   Forskning
Nr 2   Unga vuxna
Nr 3   Lymfom & KLL
Nr 4   KML 

Haema 4 2023 omslagsfoto Susanne KronholmHaema nr 4 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Haema 3 2023 omslaget
Haema nr 3 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Haema 2 2023 omslag

Haema nr 2 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Susanne Kronholm

Omslag Haema 1 2023
Haema nr 1 2023 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Pontus Johansson

Omslaget Reflex 4-2022  ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Lindsten & Nilsson

Omslaget Reflex 4-2022 ISSN 2004-5824 Omslagsfoto: Lindsten & Nilsson

Haema nr 3 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto: Susanne Kronholm

Haema nr 3 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto: Susanne Kronholm

Haema nr 2 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto: Susanne Kronholm

Haema nr 2 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto: Susanne Kronholm

Haema nr 1 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto:  Dan Coleman

Haema nr 1 2022 ISSN: 2004-5824 omslaget Foto: Dan Coleman

Haema nr 4 2021 ISSN: 2004-5824 Omslagsfoto: Dan Coleman

Haema nr 4 2021 ISSN: 2004-5824 Omslagsfoto: Dan Coleman

Senast uppdaterad 13 december 2023