Viktiga insikter från Patientriksdagen

Under patientriksdagen arbetade Blodcancerförbundet tillsammans med företrädare från över trettio organisationer fram förslag på hur patientens roll kan stärkas. 

2016396E 895F 4376 9491 Fb7e1921d268

Diskussionerna och förslagen har sammanfattats i en rapport som nu finns tillgänglig för alla att ta del av. Vår förhoppning är att den ska bidra med kunskap, inspiration och stärka patienters röst ytterligare. 

I maj 2019 gick den första patientriksdagen av stapeln, ett forum för kunskapsutbyte, engagemang och påverkan, av och för patienter. Under hösten 2020 fortsatte vi tillsammans med förändringsresan för ökat patientinflytande. Med utgångspunkt i patientlagen, en fråga som berör alla, diskuterades med stort engagemang hur patientutbildning, vårdkoordinering och hälsoplan skulle kunna förbättras.

– Patientriksdagen 2020 överträffade helt klart mina förväntningar, säger Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets ordförande. Fantastiskt att vi lyckades få ett sådant engagemang och deltagande trots ändrande former till digitala möten. Patientriksdagen förenar patient- och brukarorganisationer i gemensamma frågeställningar utanför det enskilda diagnosområdet, vilket är mycket viktigt.

Nu finns hela rapporten från Patientriksdagen att läsa här.

Senast uppdaterad 28 april 2021

Fler nyheter


Alla nyheter