Förebyggande sjukpeng

Flera månader in i pågående covid-19 pandemi föreslår regeringen nu ekonomisk ersättning till de riskgrupper som inte längre kan gå till arbetet på grund av rådande situation

FSP

Under flera månader har regering och riksdag diskuterat hur personer som tillhör riskgrupper och behöver stanna hemma från sitt arbete för att undvika att smittas av coronaviruset, ska ersättas ekonomiskt. Förra onsdagen kallade socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till ett möte med oppositionen för att presentera ett förslag som nu har skickats ut på remiss. 

Till sist ett konkret förslag till smittskyddspenning, eller som regeringen väljer att kalla det, förebyggande sjukpeng. Går förslaget igenom kommer det från och med den 1 juli att vara möjligt för de som tillhör någon av Socialstyrelsen definierade riskgrupper att söka förebyggande sjukpeng från Försäkringskassan. Det är dock osäkert när myndigheten kommer att ha möjlighet att börja betala ut ersättningen på 804 kronor per dag. 

Om förmånen verkligen träder i kraft den 1 juli kommer den att gälla i tre månader. Ungefär 70.000 personer som jobbar och har sjukdomar som gör dem extra utsatta om de drabbas av covid-19 omfattas av. Socialstyrelsen har pekat ut nio diagnoser, däribland cancer och immunbrist, som relevanta sjukdomar. Det lär emellertid dröja innan drabbade kan få ut sin ersättning då Försäkringskassan troligtvis kommer att behöva utöka personalstyrkan för att hantera den nya arbetsuppgiften.

Senast uppdaterad 03 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter