Blodcancerförbundets skrivelse till Folkhälsomyndigheten angående prioritering av COVID-vaccination

Blodcancerförbundet har i dag skickat en skrivelse till Folkhälsomyndigheten angående prioritering av COVID-vaccination. Personer med blodcancer och andra blodsjukdomar tillhör högriskgrupper under rådande pandemi. Dödlighet är mycket hög och Blodcancerförbundet anser att patientgrupper med hematologisk malignitet under 70 år och deras hushållskontakter bör prioriteras redan i fas två.

Paperwork Doing Bills Or Filing Taxes And Writing ULZPCTT

Personer med blodcancer och andra blodsjukdomar tillhör högriskgrupper under rådande pandemi. Dödlighet är mycket hög och vi anser - liksom Svensk Förening för Hematologi tidigare uttalat - att patientgrupper med hematologisk malignitet under 70 år och deras hushållskontakter bör prioriteras i vaccineringens fas två (från nuvarande fas tre respektive fas fyra).

Många patienter har ett kraftigt nedsatt immunförsvar med nedsatt funktion av både B- och T- lymfocyter till följd av sjukdom eller behandling. Till gruppen hör framförallt patienter med lymfatiska maligniteter och de som genomgått stamcellstransplantation. Flera av dessa patienter är under 70 år. Dödligheten hos patienter med hematologisk malignitet som drabbats av konstaterad infektion av COVID-19 ligger på 34 procent, enligt en nyligen publicerad metaanalys2. Den största risken på gruppnivå gäller för patienter med lymfatiska maligniteter, myelom4, akut leukemi samt för de som genomgått en allogen stamcellstransplantation. Här finns europeisk data från över 400 stamcellstransplanterade patienter som visar på att dödligheten är cirka 25 procent3.

En ny studie av professor Tiziano Barbui, vetenskaplig chef vid Clinical Research Foundation (FROM), konstaterar en kraftigt ökad dödlighet och risk för allvarliga trombos komplikationer bland patienter med MPN, Myeloproliferativa Neoplasm, vid infektion av Covid-19. Enligt vår bedömning bör därför även MPN-patienter prioriteras i samband med vaccination mot Covid- 195.

I likhet med andra vaccin kan det antas att patienter med mycket kraftigt nedsatt immunförsvar har försämrad förmåga att svara på vaccin. Vi förordar därför att också samtliga hushållskontakter till dessa patienter erbjuds vaccin i fas två.

Vi förordar inte att intyg från behandlande läkare ska erfordras för prioritering av vaccination för patienter med hematologiska maligniteter till fas 2 då detta endast innebär en onödig administrativ belastning på våra redan hårt arbetsbelastade hematologer. Aktuella patienter finns registrerade i Cancerregistret.

Lise-lott Eriksson, Ordförande Blodcancerförbundet 

Lennart Ivarsson, Vice Ordförande Blodcancerförbundet

page1image25270080

Referenser:

  1. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY, Elizabeth J. Williamson et al, Nature | Vol 584 | 20 August 2020
  2. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3377 patients, Abi Vijenthira et al., Blood 2020; 136, 2881-2892.
  3. EBMT-data presenterade av prof Per Ljungman, KI på Annual meeting of the American Society for Hematology dec 2020.
  4. Clinical features associated with COVID-19 in multiple myeloma. First results from the International Myeloma Society data set.Ajai Chari et al., Blood 2020;136:3033
  5. Chronic Myeloproliferative Neoplasms; High mortality rate in COVID-19 patients with myeloproliferative neoplasms after abrupt withdrawal of ruxolitinib; Tiziano Barbui, Alessandro Maria Vannucchi, Alessandro Rambaldi ; Leukemia January, 2021.

Senast uppdaterad 26 januari 2021

Fler nyheter


Alla nyheter