Aktuellt
Nyheter Pressmeddelanden Nyhetsarkiv
Här kommer mera Nyckelgen i leukemi hittad Förebyggande sjukpeng Åter i Stockholm Hälsningar från Almedalen Vårdens mäktigaste Alltomcancerrehab.se (1) Kampen mot cancer Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Slutrapport VTEDB Rapport om blodtransfusioner Ansökan om ersättning Patientriksdagen 2020 Patientinflytande Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Rapport från Patientriksdagen 2020 Digitala föreläsningar nu på Youtube Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Save the Date - 15 september Webbinarium - Lymfomdagen Föräldraskap och cancer projekt MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Bli medlem! MPE Year of Action Lymfomdagen 2021 Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Närstående Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening American Society of Hematology (ASH) årliga möte Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! Mattis dragspelskalender Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Webinarium om smärta Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Livskraft – En podd om cancerrehab Vetenskapsradion På djupet Cancervård närmare hemmet Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Blodcancerdagen Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Sex och samlevnad efter cancern Lusten Hjälp från vården! Presentationsmaterial Livskraft Workshop om sjukvården Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Att överkomma utmaningar Alltomcancerrehab.se Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Förändring på riktigt! Lansering nästa fredag! Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Min historia... - Autolog SCT utan problem Nyhetsbrev november Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Ny utgåva av medlemstidningen Haema Nyhetsbrev december Kommande temadagar våren 2020 Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! God jul och gott nytt år! Min historia... - Livet efteråt Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Myeloma Toolkit för myelomberörda Temadag om myelom (Göteborg)! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Succé för Alltomcancerrehab.se! Kontaktsjuksköterskans ansvar Replik från Blodcancerförbundet Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Svenska MDS- & AML-Dagen Debatt i P1 Om ledarskap inom vården Webbmöte covid-19 och myelom Diagnosspecifik info (corona) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Återkoppling SFH (covid-19) Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) Följ oss gärna på YouTube Nominera till Patientpris Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Info och läsvärt Kulturarenan Talassemi i fokus Utbildningsdag (Forum för Health Policy) En starkare forskningskapacitet Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Nyhet - bättre behandling av myelom Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid VTEDB Almedalen Inställda aktiviteter (våren 2020) Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra En god sexuell hälsa Lymfompatienter sökes Nationella MPN-Dagen Intervju med Förbundsordförande Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Stöd att få (stödperson) Sällsynta Dagen Informationsfilm om Tobiasregistret En orolig tid... Utdelning Blodcancerfonden Nationellt införande av nya läkemedel Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Situationsanalys (Svarte Petter) Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Coronavirus och cancer Frågor om coronaviruset

10-årsjubileum för GPCC

Under veckan som gick presenterade Blodcancerförbundet tillsammans med AbbVie följande information om vårt arbete för en mer personcentrerad blodcancervård på GPCC:s 10-års jubileumskonferens i Göteborg

GPCC

Fullt fokus på affischen om rapporten För en mer personcentrerad blodcancervård som presenterades på 10-årsjubileet för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 


PATIENTUPPLEVD KVALITET

Mellan 2017–2018 drev Elin Sporrong Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått som syftade till att undersöka vad blodcancerpatienter tycker är viktigt under patientresan och därigenom hur kvalitet skulle kunna förstås utifrån ett patientperspektiv. En empirisk studie utfördes genom kvalitativa intervjuer med 28 medlemmar från Blodcancerförbundet. I samband med projektets genomförande skrevs även ett magisterarbete som, med utgångspunkt i teorin om mellanbegrepp, analyserar vilka aspekter som är relevanta för patientupplevd kvalitet utifrån ett patientperspektiv.

Rapportens första del presenterar delar av resultatet. 


PERSONCENTRERAD PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Del två av rapporten fokuserar på moment i vårdkedjan som patienter framhåller som extra problematiska. Det gäller bristande anpassning av information med hänsyn till patientens livssituation och preferenser, samt avsaknaden av kunskapsöverföring vårdgivare emellan, exempelvis då patienten skrivs ut från slutenvården och ska börja söka sig till primärvården eller när patienten emottar vård hos flera vårdgivare samtidigt.

Rapporten föreslår att en initial och strukturerad kartläggning av patientens livssituation, utifrån de faktorer som har visat sig kunna leda till sårbarhet, skulle kunna öka följsamhet och minska riken för dåligt beslutsfattande. Ta gärna del av rapporten i sin helhet här


DET FORTSATTA ARBETET       

Under 2019-2020 har arbetet att utforma ett kartläggningsstöd för vårdgivare fortsatt genom en servicedesignad enkätundersökning med läkare och sjuksköterskor. Projektet, som har fokuserat på frågor om vårdgivarens förutsättningar att arbeta personcentrerat, har hittills finansierats av medel från den internationella tävlingen ImpactHEME2019.

I mitten av mars ska det insamlade underlaget analyseras och därefter tas eventuellt en projektplan fram för teknisk utveckling av innovationen. För mer information eller frågor om samarbete, vänligen kontakta projektförvaltaren Elin Sporrong elin@blodcancerforbundet.se


Blodcancerförbundets har som organisation en viktig uppgift att vara våra medlemmar "röst utåt" i samhällsdebatten och gentemot hälso- och sjukvården i Sverige. Som vårdgivare inom hematologin hoppas vi att man förstår att det finns en viktig uppgift att lyssna. Både på de människor vi som organisation representerar, samt på oss som patient- och närståendeföreträdare. Tillsammans är vi nämligen starka, och kan först då uppnå en personcentrerad blodcancervård på allvar! 


Blodcancerförbundets arbete för en mer personcentrerad blodcancervård har skett med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen, Hedlunds Stifelse, AbbVie och via medel från utlysningen ImpactHeme 2019. 

Senast uppdaterad 01 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter